Opintotarjonta

Voit tarkastella opintoja, joita tarjotaan kaikille Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Ristiinopiskelupalvelun ohjeistukset koskevat myös TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoita. Tarjonta on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Opintojakson tai -kokonaisuuden nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan tarkempia tietoja. Tarkista myös opetuksen järjestämistä koskevat tiedot. Mikäli olet ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi omassa korkeakoulussasi, voit tunnistautua palveluun, poimia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia opintokoriisi ja hakeutua Tampere3-opintoihin.

Rajaa listausta
Hae
Koodi Nimi Laajuus
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia venäjä TaY 5 op
ELT-43406 5G Mobile Communications englanti TTY 3 op
KATASA11 Aasia liiketoiminta-alueena englanti TaY 5 op
MOL-42196 Adhesion and Surface Modifications englanti TTY 5 op
MAT-63856 Advanced Applied Logics englanti TTY 5 op
MOL-32366 Advanced Materials Characterization englanti TTY 5 op
BTK4090 Advanced Microscopy englanti TaY 3 op
IHA-4506 Advanced Robotics englanti TTY 5 op
BIO2450 Advanced bioinformatics tools englanti TaY 5 op
HTIS50 Advanced course in human-technology interaction englanti TaY 1–10 op
TIETS13 Advanced functional programming englanti TaY 10 op
BTK4501 Advanced immunology suomi TaY 3 op
MEI-70050 Aerodynamiikka ja lentomekaniikka suomi TTY 5 op
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä suomi TaY 5 op
BTK2025 Aineenvaihdunta suomi TaY 8 op
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot englanti suomi TaY 5–25 op
JOVVAL Aineopintojen muu valinnainen opintojakso suomi TaY 5–10 op
TRT-25010 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja suomi TTY 1–5 op
KKSAVAL0 Aktuelle Texte aus Presse und Studium saksa TaY 4 op
MAT-60056 Algebra englanti TTY 5 op
MTTMP4 Algebra 1A suomi TaY 5 op
MTTMA3B Algebra 1B suomi TaY 5 op
TIETS09 Algorithmic problem solving englanti TaY 5 op
ELT-41736 Analysis of Electromagnetic Systems englanti TTY 5 op
MOL-32327 Analysis of Materials Performance englanti TTY 5 op
MTTMA1A Analyysi A suomi TaY 5 op
MTTMA1B Analyysi B suomi TaY 5 op
MTTMA1C Analyysi C suomi TaY 5 op
ELT-47436 Antennas I englanti TTY 5 op
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus suomi TaY 5 op
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit suomi TTY 5 op
3B00CX273002 Area Studies englanti TAMK 5 op
FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia suomi TaY 5 op
KIE-11200 Arkielämän suomea suomi TTY 2 op
KIE-42100 Arkielämän suullista saksaa suomi TTY 2 op
SGN-44006 Artificial Intelligence englanti TTY 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus suomi TaY 5 op
KATPAL12 Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen suomi TaY 5 op
ITIS34 Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt suomi TaY 5 op
ITIS33 Asiakirjatiedon normivaatimukset suomi TaY 5 op
ITIS32 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät suomi TaY 5 op
HALYAA13 Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka suomi TaY 5 op
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus suomi TaY 2 op
ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen suomi TaY 5–10 op
MVKS37 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus suomi TaY 5 op
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet suomi TTY 5 op
ASE-1130 Automaatio suomi TTY 6 op
ASE-7610 Automaation turvallisuus suomi TTY 5 op
MEI-70200 Avioniikka suomi TTY 5 op
NN00DO583001 B2B myyntiosaaminen suomi TAMK 5 op
NN00DD163007 B2B myyntivuorovaikutustaidot suomi TAMK 5 op
TTA-52020 B2B-Markkinointi suomi TTY 4 op
ELT-40007 Basic Course on Communications Engineering englanti TTY 5 op
MAT-60256 Basic Course on Mathematical Modelling englanti TTY 5 op
TIE-04107 Basic Course on User Experience englanti TTY 5 op
ELT-41206 Basic Course on Wireless Communications englanti TTY 5 op
TIE-23516 Basic Web Applications englanti TTY 5 op
TTA-11017 Basics of Industrial Management englanti TTY 5 op
TLO-11006 Basics of Information and Knowledge Management englanti TTY 4 op
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics englanti TaY 4–8 op
TIETS44 Big data entity resolution englanti TaY 5 op
RES009 Bilateral and multilateral political dynamics in Northern Europe englanti TaY 5 op
KEB-23206 Biocatalysis and Enzymology englanti TTY 3 op
KEB-23606 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production englanti TTY 4 op
BIO4380 Bioinformatics project englanti TaY 3–6 op
BIO2085 Bioinformatics tools englanti TaY 3 op
BIO4395 Bioinformatics work course englanti TaY 5 op
BTK2045 Biokemian menetelmät suomi TaY 3 op
BIO4440 Biological data analysis with R englanti TaY 5 op
BMT-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet suomi TTY 4 op
BTK2020 Biomolekyylit suomi TaY 6 op
KEB-64116 Bioorganic Chemistry englanti TTY 3 op
KATLAA16 Budjetointi englanti TaY 5 op
KATVAA11 Business Ethics englanti TaY 5 op
KATVAA14 Business, Society and Nature englanti TaY 5 op
TLO-35206 Business-IT Alignment englanti TTY 4 op
ELT-48116 CMOS Integrated Circuits I englanti TTY 5 op
ELT-48126 CMOS Integrated Circuits II englanti TTY 5 op
BTK4660 Cell Technology englanti TaY 4 op
BTK4661 Cell Technology Laboratory Course englanti TaY 3 op
TST-01706 Challenge Based Innovation Project Course englanti TTY 10 op
TRT-25506 Challenge Based Innovation project course englanti TTY 10 op
TTA-15156 Changing Subject Course of Industrial Management englanti TTY 2–6 op
MEI-19106 Changing Subject Course on Mechanical Engineering and Industrial Systems englanti TTY 2–5 op
KEB-64357 Chromatography and Mass Spectrometry englanti TTY 3 op
TIE-23536 Cloud Applications englanti TTY 5 op
TIE-23546 Cloud platforms englanti TTY 5 op
MOL-53246 Coatings and Surface Treatments englanti TTY 6 op
ELT-43506 Communication Systems Laboratory Course englanti TTY 5–9 op
ELT-41307 Communication Theory englanti TTY 7 op
BMT-53007 Computational Diagnostics englanti TTY 5 op
TIE-51106 Computer Arithmetic englanti TTY 5 op
TIE-52306 Computer Graphics englanti TTY 5 op
ELT-51108 Computer Networking I englanti TTY 5 op
ELT-53108 Computer Networking II englanti TTY 5 op
TIE-02506 Concurrency englanti TTY 5 op
3B00CX263002 Conflict Management and Communication englanti TAMK 5 op
TRT-25016 Contemporary Circular Economy Challenges and Solutions englanti TTY 1–5 op
MOL-72106 Converting and Packaging Processes englanti TTY 5 op
KKRAVAL2 Cours de Français approfondi - ranskan syventävä kurssi ranska TaY 4 op
TIE-40207 Cross-Cultural Design englanti TTY 5 op
TIE-31106 Cryptography Engineering englanti TTY 5 op
KKIN5 Cultural Conversations englanti TaY 1–3 op
KKIN4 Cultural Transitions englanti TaY 5 op
RES001 Current Agenda in Russian and European Affairs englanti TaY 5 op
ITIS45 Current Approaches in Games and Internet Research englanti TaY 5–10 op
KATEMHS-EIH3 Current Issues in Global Health englanti TaY 2 op
TIE-50407 Data Processing Implementations englanti TTY 5 op
TIE-20106 Data Structures and Algorithms englanti TTY 5 op
TLO-35256 Data and Information Management englanti TTY 4 op
TIE-22307 Data-Intensive Programming englanti TTY 5 op
MAT-64500 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa suomi TTY 4 op
TLO-35250 Datan ja informaation hallinta suomi TTY 4 op
BMT-85006 Demola Project Work englanti TTY 5–10 op
TST-01606 Demola Project Work englanti TTY 5–10 op
FONEP2 Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet suomi TaY 5 op
KKSAVAL1 Deutsch im Alltag und Studium saksa TaY 4 op
KKIN2 Developing Intercultural Competence englanti TaY 5 op
HALVAL1 Developing and implementing European Public Sector Accounting modules englanti TaY 5 op
KKENVAL4 Dialogue: Constructive Talk at Work englanti TaY 2 op
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt suomi TTY 5 op
KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria suomi TTY 2 op
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt suomi TaY 5 op
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt suomi TTY 5 op
MAT-60156 Differential Equations englanti TTY 5 op
LTLYDIMK04 Digitaaliset mediaympäristöt tutkimuksen kohteena suomi TaY 5 op
LTLYDIMK06 Digitaaliset ympäristöt humanistin työskentely-ympäristönä suomi TaY 5 op
LTLYDIMK02 Digitaalisten kielenoppimisympäristöjen tutkimus ja kehitys suomi TaY 5 op
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu suomi TTY 5 op
DIMK Digitaalisuus, media ja kieli suomi TaY 20–35 op
5G00BM763004 Digitaalitekniikka 2 suomi TAMK 3 op
ELT-43007 Digital Communication englanti TTY 7 op
TIE-50106 Digital Design englanti TTY 5 op
ASE-9427 Distributed and Intelligent Automation Systems englanti TTY 5 op
MOL-73046 Doctoral Course in Characterisation of Packaging Materials englanti TTY 5 op
MOL-73016 Doctoral Course in Coating and Lamination Technology englanti TTY 5 op
MOL-73026 Doctoral Course in Packaging Materials and Packing englanti TTY 5 op
MOL-73036 Doctoral Course in Paper Converting Adhesion Phenomena englanti TTY 5 op
MAT-61506 Dynamical Systems and Chaos englanti TTY 7 op
RES008 Dynamics of Russian Foreign Policy englanti TaY 5 op
HALEUA11 EU Financial Management englanti TaY 5 op
POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä englanti suomi TaY 10 op
POLKVA20 EU:n ulkosuhteet englanti suomi TaY 10–15 op
POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot englanti suomi TaY 5 op
NV00CD103013 Each One Teach One englanti TAMK 2 op
NAM-IV Economics englanti TaY 5 op
KASSY3 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions englanti TaY 5 op
KASSA3 Education, Work and Culture englanti TaY 5 op
KATTAA21 Ekonometria suomi TaY 5 op
DEE-33036 Electric Drives englanti TTY 5 op
MOL-32228 Electron Microscopy englanti TTY 5 op
FYS-2306 Electron Spectroscopy englanti TTY 5 op
BTK4665 Embryology englanti TaY 4 op
HTIS54 Emotions and sociality in human-technology interaction englanti TaY 5 op
MTTTA13 Empiirinen projekti suomi TaY 5 op
KEB-43500 Energiatalous suomi TTY 5 op
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet suomi TTY 5 op
MAT-04006 Engineering Mathematics 123 englanti TTY 7 op
KKENPRE1 Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi englanti TaY 2 op
KKENPRE2 Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi englanti TaY 2 op
NKV5743014 English Grammar and Writing englanti TAMK 5 op
NKV5743015 English Grammar and Writing englanti TAMK 5 op
NV00CR093006 English Speaking and Listening englanti TAMK 3 op
YKIEA6 Erikoisala I suomi TaY 5 op
YKIEA7 Erikoisala II suomi TaY 5 op
MVKS48 Erikoisalojen käännösviestinnän erityiskysymyksiä I suomi TaY 5 op
HISOKV2 Erikoiskurssi englanti TaY 5 op
2X00CG253004 Erilaiset oppimismenetelmät suomi TAMK 4 op
YKT07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa suomi TaY 5–10 op
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen suomi TaY 5 op
KKES1 Espanja I espanja suomi TaY 4 op
KKES2 Espanja II espanja suomi TaY 4 op
KKES3 Espanja III espanja TaY 4 op
KKES4 Espanja IV espanja TaY 4 op
ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus espanja TaY 5 op
ESPFAT Espanjan kielen aineopinnot suomi TaY 35 op
KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito espanja TaY 4 op
ESPFPT Espanjan kielen perusopinnot suomi TaY 25 op
KKESPRE1 Espanjan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta espanja TaY 2 op
ESPFA6 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti espanja TaY 5 op
ESPFA2 Espanjan kielioppi II espanja TaY 5 op
ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus espanja TaY 5 op
FILA8 Etiikka suomi TaY 5 op
YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia suomi TaY 5 op
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet englanti suomi TaY 5 op
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät suomi TaY 5 op
HISP2 Euroopan muotoutuminen suomi TaY 5 op
KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus suomi TaY 5 op
POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka englanti suomi TaY 5 op
HALJUA24 European Union Law englanti TaY 5 op
PCP03 Experimental Methods englanti TaY 5 op
HTIS53 Experimental research in human-technology interaction englanti TaY 5 op
YKT6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus suomi TaY 5 op
JKKYOA12 Fighting against social injustices and human rights violations englanti TaY 5 op
FILA1 Filosofian historia suomi TaY 5 op
FILA5 Filosofinen logiikka suomi TaY 5 op
TTA-45046 Financial Engineering englanti TTY 3 op
IM00CK563002 Fine Art and Games englanti TAMK 5 op
YKYYKV1 Finnish Society and Culture englanti TaY 3–5 op
FONEAT Fonetiikan aineopinnot suomi TaY 35 op
FONEA7 Fonetiikan aineopintojen erikoistava opintojakso suomi TaY 5 op
FONEA5 Fonetiikan aineopintojen harjoitustyö suomi TaY 5 op
FONEA1 Fonetiikan ja fonologian historiaa ja teoriaa suomi TaY 5 op
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet suomi TaY 5 op
FONEPT Fonetiikan perusopinnot suomi TaY 25 op
FONEP5 Fonetiikan perusopintojen erikoistava opintojakso suomi TaY 5 op
FONEP4 Fonetiikan perusopintojen harjoitustyö suomi TaY 5 op
FONEP1 Fonetiikan teoriaa suomi TaY 5 op
FONEA4 Fonetiikan tilastomenetelmät suomi TaY 5 op
FONEP3 Fonetiikan tutkimusmenetelmät suomi TaY 5 op
Fonetiikka suomi TaY 60 op
YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet suomi TaY 5 op
5C00BG913003 Formula student projektiopinnot suomi TAMK 6 op
ITIS42 Foundations of Games and Internet Research englanti TaY 5 op
MAT-02456 Fourier Methods englanti TTY 4 op
RANSV3 Frankofonia ranska TaY 5 op
IHA-4306 Fundamentals of Mobile Robots englanti TTY 5 op
SGN-45006 Fundamentals of Robot Vision englanti TTY 5 op
FYS-1730 Fysiikan historia suomi TTY 3 op
FYS-1650 Fysiikan käsitteenmuodostus suomi TTY 5 op
FYS-1320 Fysiikan menetelmät suomi TTY 5 op
FYS-1740 Fysiikan opetusharjoittelu suomi TTY 2 op
FYS-1550 Fysiikan seminaari suomi TTY 1–3 op
FYS-1010 Fysiikan työt I suomi TTY 3 op
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 suomi TTY 4 op
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 suomi TTY 4 op
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt suomi TTY 6 op
ITIA9 Game Project englanti TaY 10 op
PCP02 Game Theory englanti TaY 5 op
ITIA7 Games and Internet in Society englanti TaY 5 op
TIE-40306 Gamification: A Walkthrough of How Games Are Shaping Our Lives englanti TTY 5 op
TIE-40406 Gamification: Theory, Practice and Design englanti TTY 5 op
Geenit ja genomit englanti TaY 10 op
BTK4311 Gene Expression englanti TaY 10 op
BTK4300 Genes and genomes englanti TaY 10 op
BTK1061 Genetiikka suomi TaY 3 op
KKSATS1 Geschäftskommunikation saksa TaY 2 op
PGHAS02 Global Dynamics influencing Health englanti suomi TaY 5 op
TLO-35306 Global Information Systems Management englanti TTY 4 op
HALHAS21 Governing Hybrid Organizations englanti TaY 5 op
PCP10 Government and Society englanti TaY 5 op
NN00DO563001 Growth Ecosystems englanti TAMK 5 op
NN00DO553001 Growth Strategies & Business Models englanti TAMK 5 op
NAM-X Guest lectures englanti TaY 5 op
HALJUA65 Hallinto-oikeuden harjoituskurssi suomi TaY 5 op
HALJUA21 Hallinto-oikeus suomi TaY 5 op
HTIS56 Haptic User Interfaces englanti TaY 5–10 op
BMT-57106 Health Care Processes and Information Systems englanti TTY 5 op
BMT-57606 Health Information Systems Laboratory englanti TTY 5 op
PGHES07 Health systems and health in developing Asia: India, China, and North Korea englanti TaY 3–4 op
3H4133007 Henkilöoikeus suomi TAMK 5 op
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen suomi TaY 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen suomi TaY 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus suomi TaY 5 op
TIE-50256 High-level Synthesis englanti TTY 5 op
BIO4450 High-throughput data analysis englanti TaY 5 op
TSEKP3 Historia, kulttuuri ja kirjallisuus suomi TaY 10 op
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä suomi TaY 10–20 op
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä suomi TaY 3 op
HALJUA42 Human Rights Law englanti TaY 5 op
TIE-41206 Human-Centered Product Development englanti TTY 5 op
HTIS84 Human-Technology Interaction Project Work englanti TaY 5–10 op
NN00DP733001 Hyvinvoiva opiskelija suomi TAMK 5 op
TAYJ042 IASR Lectures englanti TaY 2–6 op
KEB-64256 IR Spectroscopy englanti TTY 2 op
TIE-30501 Identiteetin ja pääsynhallinta suomi TTY 5 op
KASMULTI3 Identity and Lifecourse englanti TaY 5 op
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö suomi TaY 5 op
BTK2223 Immunologian perusteet suomi TaY 5 op
2X00CL713002 Improvisointi 3 suomi TAMK 3 op
KEB-23006 Industrial Bioengineering and Biotechnology englanti TTY 4 op
ASE-9457 Industrial Communication Systems englanti TTY 5 op
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry englanti TTY 3 op
TTA-75056 Industrial Service Systems englanti TTY 4 op
TIE-52206 Inertial Sensors and Their Applications englanti TTY 5 op
ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää suomi TaY 5 op
TLO-35111 Informaatioanalytiikan työkurssi suomi TTY 2–8 op
TLO-35236 Information Security Management englanti TTY 4 op
3O00CE173006 InnoEvent englanti TAMK 2 op
MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 suomi TTY 7 op
HALKAS12 Institutionaalinen yrittäjyys kaupunkien ja alueiden kehittämisessä englanti TaY 10 op
2X00DC873002 Instrumenttiosaamisen perusteet 1 suomi TAMK 1 op
2X00DC883002 Instrumenttiosaamisen perusteet 2 suomi TAMK 2 op
2X00DC893002 Instrumenttiosaamisen perusteet 3 suomi TAMK 4 op
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko suomi TaY 5 op
RES010 Integration in Wider European Area englanti TaY 5 op
KKIN3 Interacting Interculturally: Engaging in dialogue englanti TaY 5 op
HTIS60 Interaction techniques englanti TaY 5–10 op
KKINIC Intercultural Collaboration englanti TaY 2 op
KIE-08006 Intercultural Communication Skills englanti TTY 3 op
KIE-08906 Intercultural Project Work englanti TTY 1–3 op
KIE-08106 Intercultural Workplace englanti TTY 2 op
JOVTETUS2C Intermediaalisuus ja teatteri suomi TaY 5 op
KATYVA38 International Business Law englanti TaY 5 op
3B00CX283001 International Business Project englanti TAMK 5 op
RES006 International Relations Methods I englanti TaY 5 op
RES007 International Relations Methods II englanti TaY 5 op
RES005 International Relations Theory and Metatheory englanti TaY 10 op
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media suomi TaY 5 op
TIE-52107 Internet of Things englanti TTY 5 op
ELT-43456 Internet-of-Things Wireless Communications englanti TTY 3 op
ASE-1258 Introduction to Control englanti TTY 4–6 op
MAT-63807 Introduction to Data Mining: The B-Course and GUHA-Method englanti TTY 5 op
TTA-45036 Introduction to Financial Engineering and Derivatives Markets englanti TTY 3 op
MAT-61006 Introduction to Functional Analysis englanti TTY 7 op
ASE-9316 Introduction to Industrial Informatics englanti TTY 5 op
MEI-62006 Introduction to Industrial Internet englanti TTY 5 op
BMT-55006 Introduction to Medical Image Processing englanti TTY 5 op
BMT-2316 Introduction to Microsystem Technology englanti TTY 5 op
NAM-I Introduction to North American Studies englanti TaY 5 op
SGN-13006 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning englanti TTY 5 op
DEE-23216 Introduction to Smart Grids and Renewable Energy englanti TTY 5 op
FYS-2107 Introduction to Surface Science englanti TTY 5 op
TIETA17 Introduction to big data processing englanti TaY 5 op
BIO2220 Introduction to biochemistry englanti TaY 3 op
BIO2080 Introduction to bioinformatics englanti TaY 3 op
BIO2200 Introduction to computational biology englanti TaY 3 op
NN00DP723001 Itsetuntemus ja sen kehittäminen työelämätaitona suomi TAMK 5 op
Jatkotaso ranska TaY 5–35 op
Jatkotaso: 30 op:n laajuinen kokonaisuus suomi venäjä TaY 30 op
MAT-64000 Jatkuvat mallit suomi TTY 4 op
TLO-32410 Johdanto datatieteeseen suomi TTY 5 op
LTLYMKKU1 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen suomi TaY 5 op
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen suomi TaY 5 op
KATVRP12 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen englanti TaY 5 op
HISOKV1 Johdatus Suomen historiaan englanti TaY 5 op
KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan suomi TaY 5 op
RSTP0 Johdatus Venäjä-tutkimukseen englanti TaY 3–5 op
MTTMP1A Johdatus analyysiin suomi TaY 5 op
MVKS61 Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen suomi TaY 5 op
LTLYDIMK01 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin suomi TaY 5 op
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään suomi TaY 5 op
KKESVAL4 Johdatus espanjalaiseen kulttuuriin espanja TaY 2 op
FILP1 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan suomi TaY 5 op
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan suomi TaY 5 op
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen suomi TaY 5 op
MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen suomi TaY 5 op
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan suomi TaY 5 op
HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen suomi TaY 5 op
KKESVAL3 Johdatus latinalaisen Amerikan kulttuuriin espanja TaY 2 op
MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan suomi TTY 4 op
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 suomi TaY 5 op
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 suomi TaY 5 op
LOGP1 Johdatus logopediaan suomi TaY 5 op
KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan suomi TaY 5 op
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn suomi TaY 5 op
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan suomi TTY 5 op
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan suomi TaY 5 op
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon suomi TTY 5 op
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen suomi TaY 5 op
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan suomi TaY 5 op
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin suomi TaY 5 op
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan suomi TTY 5 op
LTLYTEV1 Johdatus työelämäviestintään suomi TaY 5 op
DEE-53100 Johdatus uusiutuviin energialähteisiin suomi TTY 5 op
SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön saksa TaY 5 op
JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin suomi TaY 5 op
JOVP1 Johdatus viestintään ja mediaan suomi TaY 5 op
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan suomi TaY 5 op
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin suomi TaY 5 op
FYS-1040 Johdatus yliopistofysiikkaan suomi TTY 5 op
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet suomi TaY 5 op
TTA-32010 Johdon laskentatoimi suomi TTY 5 op
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) englanti suomi TaY 5 op
Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) englanti suomi TaY 5 op
SAKW4 Jokin muu talousviestintään liittyvä opintojakso saksa TaY 5 op
SAKD5 Jokin muu vieraan kielen opettamisen erityisaihe suomi TaY 5 op
SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe saksa TaY 5 op
SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe saksa TaY 5 op
BIO4460 Journal club englanti TaY 2 op
JOVPTVO Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot valinnaisina opintoina suomi TaY 25 op
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka suomi TaY 5 op
HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio suomi TaY 5 op
HALJTA05 Julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi suomi TaY 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat suomi TaY 5 op
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet suomi TaY 5 op
3H4073010 Julkisoikeuden perusteet suomi TAMK 5 op
HALJTA02 Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko suomi TaY 5 op
HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous suomi TaY 5 op
HALJTA04 Julkistalouden valvonta ja tarkastus suomi TaY 5 op
KATTAA31 Julkistalous englanti suomi TaY 5 op
HALJUA25 Julkistalousoikeus suomi TaY 5 op
HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen suomi TaY 5 op
HALJTA06 Julkisyhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös suomi TaY 5 op
NN00EK953001 Junior & Senior Mentorship englanti TAMK 4 op
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus suomi TTY 4 op
POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous suomi TaY 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous englanti suomi TaY 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus suomi TaY 5 op
POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö suomi TaY 5 op
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi suomi TaY 5 op
POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi suomi TaY 5 op
KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus englanti suomi TaY 5 op
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen suomi TaY 5 op
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus suomi TaY 5 op
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat suomi TaY 5 op
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena suomi TaY 5 op
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta suomi TaY 5 op
KASA3 Kasvatushistoria englanti suomi TaY 5 op
KASAV Kasvatustieteiden aineopintoja suomi TaY 5–45 op
KASP Kasvatustieteiden perusopinnot suomi TaY 25 op
Kasvatustieteiden valinnaisia aineopintoja suomi TaY 5–35 op