Ristiinopiskelupalvelun uusi osoite on ristiinopiskelu.tuni.fi

Ohjeita ristiinopiskeluun yliopisto-opiskelijoille ja TAMKin opiskelijoille löytyy Opiskelijan oppaasta.

The new web address for Service for cross-institutional studies is crossinstitutionalstudies.tuni.fi

Instructions for cross-institutional studies for university students and TAMK students can be found from Student's guide.