x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella on
- vahva teoreettinen pohja ymmärtää ja tehdä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä kehittää ja arvioida ammattialaansa tieteellisesti,
- metodologiset valmiudet muodostaa kasvatustieteiden kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
- kyky eritellä oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
- tieto kasvatusalan moniammatillisista käytännöistä ja yhteistyöverkostoista sekä taito soveltaa asiantuntijuuttaan oman ammattialansa instituutioissa ja kansainvälisessä yhteistyössä,
- kyky toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana, joka tukee yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittämistä,
- hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön ja
- kyky tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut on kelpoinen opetus-, koulutus- tai johtamistehtäviin. Opinnot antavat valmiudet kasvaa kriittisesti tietoiseksi maailman ja kasvatuksen ymmärtäjäksi, oppimisen ohjaajaksi ja tukijaksi sekä kasvamaan saattajaksi, joka yhdessä muiden kanssa osaa kehittää ja muuttaa kasvatuksen maailmaa.

Sisältö

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot muodostavat laaja-alaisen, kasvatustieteisiin syventävän 2-vuotisen maisteritutkinnon. Tutkinnon voivat suorittaa sekä omassa yksikössä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat sekä erillisvalintojen kautta valittavat, muista Tampereen yliopiston yksiköistä, muista yliopistoista tai ammattikorkeakouluista valmistuneet opiskelijat. Kasvatustieteiden tieteenalayksiköstä valmistuu laaja-alaisia kasvatus-, opetus- ja koulutusalan asiantuntijoita.

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa:
- koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta,
- kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta sekä
- aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta.
Opiskelija valitsee opintosuunnan tulevaisuuden suunnitelmiensa, uranäkymiensä ja kiinnostuksensa perusteella.

Tutkintoon sisältyy sisällöllisiä ja metodologisia opintoja sekä Pro gradu -tutkielma. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja joko omasta yksiköstä tai yli yksikkörajojen. Tutkintoon voi kuulua opettajan kelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot joko pakollisina tai valinnaisina opintoina. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea yliopistollisiin jatko-opintoihin.


avaa kaikki

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta
Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava KASS1, 4 op opintojaksoista KASS2-KASS4, opintosuunnan sisältöopintoja vähintään 20 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opintojaksot 4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi opintojaksoista KASS2-KASS4
Opintosuunnan sisältöopinnot 20 op
Suoritettava opintojakso KASSY1 sekä joko 3 opintojaksoa opintosuunnan valinnaisista opinnoista tai 2 opintojaksoa opintosuunnan vallinnaisista opinnoista ja 1 opintojakso muiden opintosuuntien tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko 3 opintojaksoa alla olevista tai 2 opintojaksoa alla olevista ja 1 opintojakso joko muiden opintosuuntien valinnaisista opinnoista tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Suoritettava joko yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta tai mikäli KASSM2 -jaksojen ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös kaksi KASSM2 -jaksoa
Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta
Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava KASS1, 4 op opintojaksoista KASS2-KASS4, opintosuunnan opintoja vähintään 20 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opintojaksot 4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi opintojaksoista KASS2-KASS4
Opintosuunnan sisältöopinnot 20 op
Suoritettava opintojakso KASSO1 sekä joko 3 opintojaksoa opintosuunnan valinnaisista opinnoista tai 2 opintojaksoa opintosuunnan vallinnaisista opinnoista ja 1 opintojakso muiden opintosuuntien tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko 3 opintojaksoa alla olevista tai 2 opintojaksoa alla olevista ja 1 opintojakso joko muiden opintosuuntien valinnaisista opinnoista tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin. HUOM! Opintojaksoja KASSO2 ja KASSO3 ei toteuteta lukuvuoden 2015-2016 jälkeen.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Suoritettava joko yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta tai mikäli KASSM2 -jaksojen ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös kaksi KASSM2 -jaksoa
Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta
Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava KASS1, 4 op opintojaksoista KASS2-KASS4, opintosuunnan opintoja vähintään 20 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opintojaksot 4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi opintojaksoista KASS2-KASS4
Opintosuunnan sisältöopinnot 20 op
Suoritettava opintojakso KASSA1 sekä joko 3 opintojaksoa opintosuunnan valinnaisista opinnoista tai 2 opintojaksoa opintosuunnan vallinnaisista opinnoista ja 1 opintojakso muiden opintosuuntien tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko 3 opintojaksoa alla olevista tai 2 opintojaksoa alla olevista ja 1 opintojakso joko muiden opintosuuntien valinnaisista opinnoista tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Suoritettava joko yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta tai mikäli KASSM2 -jaksojen ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös kaksi KASSM2 -jaksoa
Valinnaiset opinnot 35 op
Omassa tai muissa yksiköissä suoritettavat valinnaiset opinnot.
Kasvatustieteiden yksikkö