x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

avaa kaikki

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 40 op
Johtamiskorkeakoulu, HK ja YTK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Tieteentekemisen valmiudet 20 op
Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojaksot MTTTP1 ja HALTVP11. Julkisoikeuden suuntautumisalakseen valinneet opiskelijat suorittavat tämän lisäksi opintojaksot HALJUA13 ja HALJUA19. Muut tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson HALTVA12.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot 30–60 op
Suoritettava 30–60 opintopistettä
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot 35–55 op
Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävää opiskelijaa suositellaan suoritettavan lisäksi opintojakso KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op.
Julkisen talousjohtamisen vaihtoehtoiset opintojaksot
Suoritettava 10–30 opintopistettä
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan opiskelijan on suoritettava seuraavista vähintään kaksi opintojaksoa (10 op), joista toisen tulee olla kirjanpidon jakso.
Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot 40–90 op
Julkisoikeuden suuntautumisalakseen valinneiden tulee suorittaa moduulista vähintään 40 op. Opintojen tulee sisältää opintojaksot HALJUA14, HALJUA21 ja HALJUA22 (yht. 15 op). Loput opintojaksot (väh. 25 op) opiskelija voi valita vapaasti.
Hallintotieteiden kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
Tutkielma suoritetaan sen opintosuunnan seminaarissa, johon opinto-oikeus on täsmennetty (pl. teemaseminaarit).
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 60–80 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja 60-80 opintopistettä niin, että tutkinnon minimilaajuus (180 op.) täyttyy.
Johtamiskorkeakoulu