x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa esittää hallintoa ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi. Opiskelija osaa myös arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Sisältö

Hallintotieteiden maisteriopinnot eriytyvät hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön- ja alueiden politiikan opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat tiettyyn maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti.

Jokaisen hallintotieteiden maisteriopintosuunnan opintoihin kuuluu syventävien opintojen, pro gradu -tutkielman sekä valinnaisten opintojen lisäksi kymmenen opintopisteen laajuinen harjoittelu.


avaa kaikki

Hallintotieteiden maisteriopinnot

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman syventävät opinnot 75–80 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa opintosuuntansa mukaiset syventävät opinnot.
Hallintotieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 30–35 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja 30-35 opintopistettä niin, että tutkinnon minimilaajuus (120 op.) täyttyy.
Johtamiskorkeakoulu