x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

KOHAMA-ohjelman suorittaneet opiskelijat hallitsevat korkeakoulujen johtamisen, hallinnon ja talouden keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaavat soveltaa niitä korkeakoulujärjestelmien analyysiin ja kehittämiseen. Ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia moninaisissa korkeakouluhallinnon johtamis-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä.

Ohjelman suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti oman alansa tutkimusta ja soveltaa asiantuntemustaan korkeakouluhallinnon kehittämiseen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Lisätiedot

Osa KOHAMA-ohjelman opintojaksoista suoritetaan yhteisopetuksena kansainvälisen MARIHE-maisteriohjelman kanssa. MARIHE-opintojaksojen opetuskieli on englanti. KOHAMA-opiskelijat ovat valmistuessaan oikeutettuja saamaan tutkintoonsa merkinnän kansainvälistymiskokonaisuuden suorittamisesta MARIHE opintojaksojen johdosta.


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu