x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Sisältö

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A-maisteriohjelma) on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamiskorkeakoulun vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla:
1. HT- ja JHT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita, ja
2. HT- ja KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita.

Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (HT, JHT ja KHT).

Lisätiedot

Tutkintoon vaadittavien opintojen koostumus riippuu opiskelijan suuntautumisvaihtoehdosta, aikaisemmista suorituksista ja siitä, mitkä ovat opiskelijan tutkinnolleen asettamat tavoitteet. Tutkinnon minimilaajuus voi näiden opintojen vuoksi jonkin verran ylittyä.


avaa kaikki

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, KTM
Pakolliset opinnot 85 op
KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi, 10 op
Menetelmäopinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimen opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet ja yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa opiskelevat suorittavat HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus.
Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimen opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATLAS90 Pro gradu seminaari ja -tutkielma ja yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma.
Johtamiskorkeakoulu