x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Turvallisuushallinnon maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Turvallisuushallinnon maisteriohjelmasta valmistuva on ensisijassa oman alueensa asiantuntija. Tutkinnon suoritettuaan hän
1) kykenee itsenäisesti hankkimaan, soveltamaan ja arvioimaan poliisiin ja poliisihallintoon, turvallisuuteen ja turvallisuuden hallintaan kohdistuvaa tieteellistä tietoa,
2) kykenee analysoimaan ja ratkaisemaan oman hallinnonalansa toiminnan sisältöä ja sitä tukevia hallinnollisia ja organisatorisia kysymyksiä,
3) kykenee toimimaan niin strategisena kuin organisaatio- ja henkilöstöjohtajanakin,
4) kykenee analysoimaan ja ratkaisemaan poliisialan ja turvallisuuden hallinnan yhteiskunnallisia ongelmia ja
5) kykenee kommunikoimaan eri sidosryhmien kanssa ja kehittämään yleisemminkin yhteiskuntasuhteita
6) kykenee kehittämään omaa toimialaansa ja ymmärtämään eri kehittämisvaihtoehtojen seuraukset.


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu