x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MGE - Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance

Osaamistavoitteet

Ohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee perusteellisesti taloustieteen keskeisen teoreettisen oppisisällön ja taloustieteessä käytetyt tutkimusmetodit. Erityisen syvällisesti opiskelija on perehtynyt julkistalouden alan teoriaan ja tutkimukseen sekä tälle alalle tyypillisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija myös osaa soveltaa taloustieteen ja erityisesti julkistalouden alan teoriaa ja menetelmiä paitsi akateemisten tutkimuskysymysten myös käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

Ohjelma koostuus seuraavista opintokokonaisuuksista:
I. Taloustieteen syventävät teoria- ja menetelmäopinnot (opetus vain suomeksi)
II. Julkistalouden erikoistumisopinnot
III. Pro gradu -tutkielma (sisältäen seminaarin ja kypsyyskokeen)
IV. Valinnaiset opinnot

Edellytykset

Vähintään 1/4 opinnoista on suoritettava vaihtoyliopistossa, ja pro gradu -tutkielma on pääosin tehtävä vaihtoaikana. Kullekin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edeltävien opintojen lisätiedot

Kandidaatin tutkinto (180 op), joka sisältää yllä mainitut taloustieteen opinnot (50 op). Opiskelijat valitaan todistusten ja haastattelujen perusteella.

Lisätiedot

MGE-maisteriohjelman on toteutettu yhteistyössä seuraavien yliopistojen kanssa Tampereen yliopisto (Suomi), University of Rennes (Ranska), University of Fribourg (Sveitsi), University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro (Alessandria, Italia), and Masaryk University (Brno, Tsekin tasavalta). Ohjelman suorittanut saa tutkinnon sekä Tampereen yliopistosta sekä siitä partneriyliopistosta, jossa hän on suorittanut maisteriohjelmaan kuuluvan pakollisen vaihtojakson. Ohjelman suorittanut on kelpoinen hakemaan jatko-opintoihin partneriyliopistoissa.


avaa kaikki

MGE - Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance

Economic Theory and Methods 35 ECTS
MGE detailed content based on the curriculum of the University of Tampere, correspoding courses in partner universities may differ in credits.
Public Economics and Public Finance 25–30 ECTS
Student can choose courses in minimum of 25 credits of the following courses.
Optional studies 20 ECTS
Optional studies may include basic, intermediate and advanced studies in the field of one's intererest and languge and communication studies.
Johtamiskorkeakoulu