x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee alan keskeiset käsitteet ja osaa muodostaa alasta kokonaiskuvan
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana
- hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet
- osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti omasta alastaan eri foorumeilla
- pystyy jatkamaan opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa

Tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laaja-alaisesti informaatioyhteiskunnan ilmiöitä.

Sisältö

LuK-tutkinnon rakenne (yhteensä 180 op):

-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 60 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op

Lisätiedot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman opiskelija voi noudattaa opinnoissaan jotain seuraavista opintopoluista:

1) Tietokäytäntöjen opintopolku. kts. http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/tietokaytantojenop.html
2) Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolku, kts. http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/kirjastojatietopalvop.html
3) Tieto- ja asiakirjahallinnan opintopolut, kts. http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/tietojaasiakirjahop.html
4) eli- ja Internet-asiantuntijan opintopolku, kts.http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/pelijainternetasop.html

Opintopolut ovat suosituksia, joita kandidaattiohjelman opiskelijat voivat noudattaa opinnoissaan. Opintopolusta ei tule erillistä merkintää tutkintotodistukseen.


avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
Yleiset valmiudet 20 op
Suoritettava kaikki alla olevat jaksot. TIEY2-jakson sijasta voi suorittaa vaihtoehtoisesti jonkin viestintätieteiden tiedekunnan muun tutkinto-ohjelman vähintään 3 op:n laajuisen opintojakson.
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op
Suoritettava yksi vähintään 25 op:n laajuinen valinnainen opintokokonaisuus ja muita valinnaisia opintoja
Informaatiotieteiden yksikkö