x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot, 2013-2015

Osaamistavoitteet

Tutkinnon nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnoissa suorittaneella on

-vahva teoreettinen pohja ymmärtää ja tehdä nuorisotutkimusta ja kehittää tieteellisesti nuorisotyötä
-kyky toimia nuoruuden ja nuorisotyön asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa ja monialaisessa yhteistyössä
-kelpoisuus tieteellisiin jatko-opintoihin

Sisältö

Maisteriopinnoissa on mahdollista perehtyä nuorisotutkimukseen ja nuorisotyöhön syvällisesti ja monitieteisessä ryhmässä opiskellen. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua yliopistolla, verkko-opinnoissa, työ- ja harjoittelupaikoilla sekä itsenäisesti työskennellen. Opintojen myötä opiskelijat pääsevät osaksi nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Koulutuksesta valmistuu nuorisotutkimuksen, nuorisotyön ja nuoruuden asiantuntijoita ja uudenlaisia monialaisen yhteistyön osaajia nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen alalle.


avaa kaikki

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot, 2013-2015

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen syventävät opinnot 100 op
Moduuli 1: Nuorisotutkimus 75 op
Suoritettava 75 op
NUTTU01.2 Nuorisotutkimuksen klassikot, 5 op (1.klk)
NUTTU01.3A Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk)
NUTTU01.3B Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.klk)
NUTTU01.4A Tutkielmaseminaari I, 10 op (2.slk)
NUTTU01.4B Tutkielmaseminaari II, 5 op (2.klk)
NUTTU01.5 Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Moduuli 2: Nuorisotyön asiantuntijuus 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä. Opintojaksot NUTTU02.1A Kehittämisprojektin orientoivat opinnot 5 op ja NUTTU02.1B Kehittämisprojekti 5 op ovat vaihtoehtoiset opintojakso NUTTU02.1C Harjoittelu 10 op kanssa.
NUTTU02.1B Kehittämisprojekti, 5 op (1.klk)
NUTTU02.1C Harjoittelu, 10 op (1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö