x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tutkinnon työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa opiskelija

•tuntee syvällisesti työhön ja hyvinvointiin ja niiden kehittämiseen liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita;
•osaa vertailla ja arvioida kriittisesti työelämään liittyvää tutkimusta ja työelämän käytäntöjä;
•osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä käyttää ja soveltaa erilaisia teorioita, tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja sekä tulkita ja raportoida niiden tuloksia.

Sisältö

Maisteriohjelmassa työtä ja hyvinvointia tarkastellaan monipuolisesti ja monitieteisesti, teemoina korostuvat työllisyys, työvoiman käyttö ja työmarkkinat, työelämän laatu, työelämän suhteet ja sukupuoli, työelämän vuorovaikutus, työyhteisöjen muutos ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen. Sisältöosaamisen ohella maisteriohjelma tuottaa monipuolista metodista osaamista, jossa korostuvat survey –tutkimuksen, toimintatutkimuksen, työelämän kehittämisen sekä vertailevan tutkimuksen lähestymistavat ja taidot.

Maisteriohjelman suorittaneet henkilöt voivat sijoittua henkilöstöhallintoon, asiantuntijatehtäviin, työvoima-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan tehtäviin sekä suunnittelun tehtäviin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä kansainvälisiin tehtäviin.

Opiskelijat pääsevät myös osaksi työn ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden ja tutkijoiden valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtoriopintoihin.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

120 op.


avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö