x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Arkistonhallinnan maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman koulutustarjonta tähtää aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävään tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmien tuntemukseen, mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan rakentamisessa tutkimukselliset yliopiston antamat syventävät lähde- ja metodiopinnot ovat olennaiset.

Maisteriohjelmassa pätevöidytään asiakirjahallinnan ja arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin sekä saadaan valmiuksia johto- ja asiantuntijatehtäviin mm. arkistolaitoksessa, erilaisissa museoissa, kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa sekä yksityisellä sektorilla.

Sisältö

Opetussuunnitelma 2011-2013

FM-tutkinto 120 opintopistettä jakautuu seuraavasti:

a) Arkistonhallinnan maisteriohjelman syventävät opinnot vähintään 80 op

Pakolliset syventävät opinnot:

AHAS001, 5 op Asiakirjahallinnan perusteet (ITIS32 Tieto- ja asiakirjahallinnon perusteet 3 op + kontaktiopetus Jyväskylän yliopistossa 2 op)
AHAS002, 3 op Asiakirjahallinnan normivaatimukset (Jyväskylän maakunta-arkisto)
AHAS003, 6 op Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät (ITIS33 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät)
AHAS004, 6 op Aineistojen arvonmääritys ja seulonta (ITIS35 Asiakirjatiedon arvonmääritys ja säilyttäminen)
AHAS005, 6 op Täsmennetyt lähde- ja metodiopinnot (Jyväskylän yliopisto)
AHAS007, 10 op Tutkimusseminaari (ITIS61 Graduseminaari)
AHAS008, 4-6 op Työharjoittelu (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
AHAS010, 40 op Pro gradu – tutkielma (ITIS62 Pro gradu -tutkielma)

Valinnaiset syventävät opinnot:

AHAS006, 2 op Erikoisalojen opintojaksot
AHAS009, 6 op Projektit ja johtaminen (Jyväskylän yliopisto)

b) Muut opinnot 40 op:

- esimerkiksi muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, maisteriohjelman valinnaisia syventäviä opintoja, tutkinto-ohjelman aineopintoja tai täydentäviä opintoja

Maisteriohjelman opetussuunnitelma vahvistetaan kullekin alkavalle ohjelmakaudelle. Opiskelija voi suorittaa opintonsa sen opetussuunnitelman mukaan, joka on ollut voimassa opintojen alkaessa. Ennen syksyä 2011 opintonsa aloittaneet AHMO-opiskelijat voivat noudattaa aiempien vuosien opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia seuraavasti:

Vuosina 2008-2009 opintonsa aloittaneet opiskelijat: http://www.uta.fi/sis/infim/maisteriopinnot/ahmo/opsu2008-2009.html

Vuonna 2010 opintonsa aloittaneet opiskelijat: http://www.uta.fi/sis/infim/maisteriopinnot/ahmo/opsu2010.html

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset (jos tässä kuvatut vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina:

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

2. Yhteensä vähintään 60 op informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

Lisätiedot

Arkistonhallinnan maisteriohjelmaa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Maisteriohjelma verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu/arkistonhallinta.


Arkistonhallinnan maisteriohjelman (AHMO) päättyminen ja siirtymäsäännökset Tampereen yliopistossa
(Hyväksytty johtokunnassa 22.4.2013)

Tampereen yliopistossa filosofian maisterin tutkintoon johtava Arkistonhallinnan maisteriohjelma (AHMO) on toteutettu yhdessä informaatiotieteiden yksikön ja Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan kanssa. Koulutusta koskeva yhteistyösopimus päättyy 31.12.2013 ja samalla Arkistonhallinnan maisteriohjelma päättyy Tampereen yliopistossa 31.12.2013.

Maisteriohjelman opiskelijoiden pääaineena on Tampereen yliopistossa informaatiotutkimus ja interaktiivinen media.
Lukuvuodelle 2012-2013 vahvistettua opetussuunnitelmaa jatketaan 31.12.2013 asti. Sen jälkeen ohjelmalle ei enää vahvisteta uutta opetussuunnitelmaa. Yhteistyösopimuksen mukainen maksuton AHMO-opintojen suoritusoikeus Jyväskylän yliopistossa myös päättyy 31.12.2013.

Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (2+2 vuotta). Viimeisin AHMO-ohjelmakausi alkoi syksyllä 2011, joten viimeisen opiskelijasisäänoton tutkinnon suorittamisaika (2+2 vuotta) päättyy 31.7.2015.

Siirtymäsäännös:
Arkistonhallinnan maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa filosofian maisterin tutkinnon informaatiotieteiden yksikössä vanhojen opetussuunnitelmien mukaisesti ja saada tutkintotodistuksen Arkistonhallinnan maisteriohjelmasta, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median pääaineesta 31.7.2015 asti.
Arkistonhallinnan maisteriohjelman opiskelijat voivat halutessaan siirtyä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman Asiakirjahallinnan opintosuunnan opiskelijoiksi siirtymäaikana. Opinto-oikeuden muutosta uuteen tutkinto-ohjelmaan haetaan erillisten ohjeiden mukaisesti.

Siirtymäaikana Arkistonhallinnan maisteriohjelman opiskelijoita koskevat samat ilmoittautumista ja opintoaikoja koskevat säädökset kuin muitakin Tampereen yliopiston opiskelijoita.


avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö