Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tanssintutkimuksen erikoistumisopinnot

Sisältö

Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen oppiaine järjestää pohjoismaisena yhteistyönä yhdessä Trondheimin yliopiston (NTNU) musiikin ja tanssin laitoksen, Tukholman yliopiston musiikki- ja teatteritieteiden laitoksen ja Kööpenhaminan yliopiston humanistisen tiedekunnan kanssa kaksivuotiset tanssintutkimuksen maisteriopinnot. Tampereen yliopistossa opinnot ovat tanssintutkimuksen syventäviä erikoistumisopintoja musiikintutkimuksen oppiaineessa.

Pro gradu –työn lisäksi pakollisina opintoina on neljä englannin kielellä järjestettävää intensiivikurssia, joista
tanssiantropologia toteutetaan Tampereella, tanssianalyysi Trondheimissa, tanssihistoria Kööpenhaminassa ja tanssiteoria Tukholmassa. Lisäksi yliopistot tarjoavat valinnaisia kursseja, joita opiskelija voi ottaa harkintansa mukaan. Valinnaiset kurssit voidaan järjestää kunkin maan omalla kielellä.

Edellytykset

Tanssintutkimuksen erikoistumisopintoihin järjestetään erillinen haku. Tarkemmat tiedot hakemisesta löytyvät yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteista.


avaa kaikki

Tanssintutkimuksen erikoistumisopinnot

Syventävät opinnot 90 op
MUSAST2 Tanssianalyysi, 15 op
MUSAST3 Tanssihistoria, 15 op
MUSAST4 Tanssiteoria II, 15 op
MUSAST5A Seminaari, 5 op
MUSAST5B Pro gradu -tutkielma, 25 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö