x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot, 2012-2013

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan maisterin tutkinnon nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnoissa

•opiskelijalla on vahva teoreettinen pohja nuorisotutkimuksen ymmärtämiseksi ja nuorisotyön tieteelliseksi kehittämiseksi.
•opiskelija kykenee toimimaan nuoruuden ja nuorisotyön asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa ja monialaisessa yhteistyössä.
•opiskelijalla on jatko-opintokelpoisuus.

Maisteriopinnot antavat mahdollisuuden perehtyä nuorisotutkimukseen ja nuorisotyöhön syvällisesti monitieteisessä ryhmässä opiskellen. Koulutuksesta valmistuu nuorisotutkimuksen, nuorisotyön ja nuoruuden asiantuntijoita ja uudenlaisia monialaisen yhteistyön osaajia nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen alalle. Opiskelijat pääsevät myös osaksi nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna yliopistolla, verkko-opinnoissa, työ- tai harjoittelupaikoilla ja itsenäisesti työskennellen. Koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtoriopintoihin.


avaa kaikki

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot, 2012-2013

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen syventävät opinnot 110 op
Moduuli 1: Nuorisotutkimus 80 op
Suoritettava 80 opintopistettä
NUTTU1.3 Nuorisotutkimuksen klassikot, 5 op (1.klk)
NUTTU14A Graduseminaari I, 10 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
NUTTU14B Graduseminaari II, 5 op
NUTTU15A Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
NUTTU15B Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
NUTTU1.6 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä. Opintojaksot NUTTU21A Kehittämisprojektin orientoivat opinnot 5 op ja NUTTU21B Kehittämisprojekti 5 op ovat vaihtoehtoiset opintojakso NUTTU21C Harjoittelu 10 op kanssa.
NUTTU21B Kehittämisprojekti, 5 op (1.klk)
NUTTU21C Harjoittelu, 10 op (1.klk)
Moduuli 3: Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö