Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot, Pori

avaa kaikki

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot, Pori

Sosiaalipolitiikan opintosuunta
Sosiaalipolitiikan syventävät opinnot 80 op
Tutkielmaopinnot 60 op
SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari, 5 op (1.slk)
SOPM2 Tutkielmaseminaari, 15 op (1.klk / 2.slk)
SOPM3 Pro gradu -tutkielma, 40 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOPM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus, 10 op (1.slk / 1.klk)
SOPM6 Sosiaalitieteen teoria III 5 op
Opiskelija valitsee SOPM6.1 tai SOPM6.3
SOPM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
SOPM6.3 Sosiologinen ajattelu III, 5 op (2.slk)
SOPM7 Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
SOPM7 Kvantitatiivisten menetelmien jatkokurssi, 3 op (1.slk / 2.slk)
Sosiologian opintosuunta
Sosiologian syventävät opinnot 80 op
Tutkielmaopinnot 60 op
SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari, 5 op (1.slk)
SOPM2 Tutkielmaseminaari, 15 op (1.klk / 2.slk)
SOPM3 Pro gradu -tutkielma, 40 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOPM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus, 10 op (1.slk / 1.klk)
SOPM6 Sosiaalitieteen teoria III 5 op
Opiskelija valitsee SOPM6.1 tai SOPM6.3
SOPM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
SOPM6.3 Sosiologinen ajattelu III, 5 op (2.slk)
SOPM7 Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
SOPM7 Kvantitatiivisten menetelmien jatkokurssi, 3 op (1.slk / 2.slk)
Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Valinnaisia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman yksikön eri teemaopinnoista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö