x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori

avaa kaikki

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 5 op (1.slk)
YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (1.slk)
SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina, 5 op (1.slk / 1.klk)
SOPP4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOPP4.1-SOPP4.5). Sosiaalitieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat 3-4 opintojaksoa
SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op (1.klk)
SOPP4.2 Sosiologia, 5 op (1.slk)
STPP1 Sosiaalityön perusteet, 5 op (1.slk)
SOPP4.3 Sosiaaliantropologia, 5 op
SOPP4.4 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOPP4.5 Sukupuolentutkimus, 5 op
Sosiaalitieteiden aineopinnot 50 op
Suoritettava 50 opintopistettä
SOP5 Sosiaalitieteen teoria I, 5 op (2.slk / 2.klk)
SOP6 Sosiaalitieteiden alat II 20 op
Suoritettava 20 op. Opiskelija valitsee haluamansa sosiaalitieteiden alan ja suorittaa sen edellyttämät opinnot.
SOP6.1 Sosiaalipolitiikka 20 op
SOP6.1.2 Evaluaatio, 5 op (1.slk / 2.slk)
SOP6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnaiset teemaopinnot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
SOP6.2. Sosiologia 20 op
SOP6.2.1 Sosiologinen ajattelu II, 5 op (2.klk / 3.slk)
SOP6.2.2 Sosiaaliset instituutiot, 5 op (2.slk / 2.klk)
SOP6.2.3 Sosiologian valinnainen teemakurssi, 10 op (2.klk / 3.slk / 3.klk)
SOP8 Sosiaalitieteen teoria II, 5 op (3.slk)
SOP9 Kandidaatintutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 65 op
Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opinto-, teema- tai osaamiskokonaisuus laajuudeltaan vähintään 20 opintopistettä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö