x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediakulttuurin maisteriopinnot

Edellytykset

Mediakulttuurin maisteriopintoihin opiskelijat valitaan Viestinnän ja median aineopintojen mediakulttuurin opintojaksojen perusteella. Ennen maisteriopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna em. opintojaksot sekä tutkimustyön perusteet (JOVAT1) ja kandidaattiseminaari.


avaa kaikki

Mediakulttuurin maisteriopinnot

Mediakulttuurin syventävät opinnot 100 op
JOVTS1 Viestinnän ja median tutkimus, 10 op (1.slk)
JOVMS2C Tilat, ruumiit, kanssakäymiset, 5 op (1.klk)
JOVMS2D Multimodaalinen mediamaisema, 5 op (1.klk)
JOVMS2F Media ja sukupuoli, 5 op (2.slk)
JOVTS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op (1.slk / 1.klk)
JOVTS5 Seminaari, 10 op (1.klk / 2.slk)
JOVS6 Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.slk / 2.klk)
Valinnaiset opinnot 20 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö