x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Sisältö

Tiedotusoppi pääaineena suoritettu yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Se antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja maisterin tutkinnossa. Samalla tutkinto antaa valmiudet erilaisiin journalismin ja viestinnän alan asiantuntijatehtäviin. Journalistiikan linjalla tutkinnon suorittaneet saavat tiedot ja taidot työskennellä toimittajan tehtävissä eri välineissä. Tämä linja on vahvistettu alan työmarkkinajärjestöjen kanssa peruskoulutukseksi journalistin ammattiin. Kuvajournalismin linjan opinnoissa painottuu lehtivalokuvaajan toimenkuva, mutta linjan suorittaneet saavat valmiuksia toimia myös kuvatoimittajina ja graafisina suunnittelijoina. Mediakulttuurin ja viestinnän linjan suorittaneilla on valmius alempaa korkeakoulututkintoa edellyttäviin erilaisiin asiantuntijatehtäviin joukkoviestinnän kentällä.


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Perusopinnot 25 op
TIEDP2 Media-analyysi, 5 op
TIEDP3 Mediahistoria, 5 op
TIEDP4 Mediainstituutiot, 5 op
TIEDP5 Median sääntely, 5 op
Aineopinnot 45–60 op
JOURNALISTIIKAN LINJA
Journalistinen työ 45 op
TIEDAJ2A Oikeinkirjoitusoppi, 4 op
TIEDAJ2B Lauseoppi, 4 op
TIEDAJ4B Radiotyö I, 3 op
TIEDAJ4C Televisiotyö I, 3 op
TIEDAJ5 Tekstinhuolto, 3 op
TIEDAJ6A Harjoittelu, 6 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö