x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on uudenlaisten rytmimusiikin asiantuntijoiden kouluttaminen. Koulutuksessa tieteellinen ja taiteellinen toiminta lomittuvat toisiinsa ja musiikin tekemisen taidot yhdistyvät teoreettiseen tietoon. Lähiopetusjaksot ja workshopit vuorottelevat verkko-opetuksen ja erilaisten kirjallisten, analyyttisten, taiteellisten ja tutkimuksellisten tehtävien kanssa.

Opiskelu tähtää lisääntyvään ymmärrykseen ja asiantuntijuuteen rytmimusiikin historiasta ja nykypäivän musiikkiskenestä. Koulutuksessa toteutetaan tutkivan muusikon ja musisoivan tutkijan ideaalia. Rytmimusiikin historiaan ja nykypäivään tutustutaan lukemisen, tutkimisen ja kirjoittamisen ohella myös soittaen, säveltäen, sanoittaen, äänittäen ja miksaten. Kouluttajina toimivat alan huiput sekä musiikin tekemisen että tutkimuksen alueelta.


avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö