x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ammattikasvatuksen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Ammattikasvatuksen maisteriohjelman tavoitteena on edistää ammattikasvatuksen eri ilmiöiden ymmärrystä ja hallintaa sekä kehittää kykyä tarkastella kriittisesti ammattikasvatuksen ajankohtaisia teemoja, myös kansainvälisesti. Ammattikasvatuksen maisteriohjelman suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä ammattikasvatuksen asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän hallitsee laaja-alaisesti ja syvällisesti ammattikasvatuksen käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perusteena. Hän kykenee ratkaisemaan vaativia ammattikasvatuksen tutkimusongelmia sekä arvioimaan ja hyödyntämään alan uusinta tutkimusta. Lisäksi hänellä on valmiudet ammattikasvatuksen asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtava ammattikasvatuksen maisteriohjelma on suunnattu ammatillisen koulutuksen kentällä toimiville opettajille, henkilöstön kehittäjille ja muille ammattikasvatuksen asiantuntijoille. Ohjelma tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ammattikasvatuksen ylintä opetusta. Opetus tukee opiskelijoiden jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa ammatissa kehittymistä ja ammatillista kasvua sekä kehittää heidän valmiuksiaan tuottaa uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja.


avaa kaikki

Ammattikasvatuksen maisteriohjelma

Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta.
Kasvatustieteiden yksikkö