x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MGE - Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance

Osaamistavoitteet

Ohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee perusteellisesti taloustieteen keskeisen teoreettisen oppisisällön ja taloustieteessä käytetyt tutkimusmetodit. Erityisen syvällisesti opiskelija on perehtynyt julkistalouden alan teoriaan ja tutkimukseen sekä tälle alalle tyypillisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija myös osaa soveltaa taloustieteen ja erityisesti julkistalouden alan teoriaa ja menetelmiä paitsi akateemisten tutkimuskysymysten myös käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

Ohjelma koostuus seuraavista opintokokonaisuuksista:
I. Taloustieteen syventävät teoria- ja menetelmäopinnot (opetus vain suomeksi)
II. Julkistalouden erikoistumisopinnot
III. Pro gradu -tutkielma (sisältäen seminaarin ja kypsyyskokeen)
IV. Valinnaiset opinnot

Edellytykset

Vähintään 1/4 opinnoista on suoritettava vaihtoyliopistossa, ja pro gradu -tutkielma on pääosin tehtävä vaihtoaikana. Kullekin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edeltävien opintojen lisätiedot

Kandidaatin tutkinto (180 op), joka sisältää yllä mainitut taloustieteen opinnot (50 op). Opiskelijat valitaan todistusten ja haastattelujen perusteella.

Lisätiedot

Ohjelma tuotetaan kansainvälisenä yhteistyönä Rennesin (Rennes1, Ranska), Fribourgin (Sveitsi) ja Alessandrian (Italia) kanssa. Ohjelma johtaa kaksoistutkintoon (Joint/Double Degree), eli opiskelija saa tutkintotodistuksen sekä koti- että vierailuyliopistosta. Tutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden kaikissa siihen kuuluvissa yliopistoissa.


avaa kaikki

MGE - Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance

Optional studies 15–20 ECTS
Johtamiskorkeakoulu