x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Sisältö

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A-maisteriohjelma) on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamiskorkeakoulun vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla:
1. JHTT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita, ja
2. KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita.

Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (JHTT ja KHT).

Lisätiedot

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS), joka laaditaan opiskelijalle syyslukukauden alussa, suunnitellaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan tutkinnon sisältö pakollisine ja valinnaisine opintoineen. Tutkintoon vaadittavien opintojen koostumus riippuu opiskelijan suuntautumisvaihtoehdosta, aikaisemmista suorituksista ja siitä, mitkä ovat opiskelijan tutkinnolleen asettamat tavoitteet. Tutkinnon minimilaajuus voi näiden opintojen vuoksi jonkin verran ylittyä.


avaa kaikki

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta
Johtamiskorkeakoulu