x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Turvallisuushallinnon maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Turvallisuushallinnon maisteriohjelmasta valmistuva on ensisijassa oman alueensa erityisasiantuntija. Tutkinnon suoritettuaan hän
1) kykenee itsenäisesti hankkimaan, soveltamaan ja arvioimaan poliisiin ja poliisihallintoon sekä turvallisuuskysymyksiin kohdistuvaa tieteellistä tietoa,
2) kykenee analysoimaan ja ratkaisemaan oman hallinnonalansa toiminnan sisältöä ja sitä tukevia hallinnollisia ja organisatorisia kysymyksiä,
3) kykenee toimimaan niin strategisena kuin organisaatio- ja henkilöstöjohtajanakin,
4) kykenee analysoimaan ja ratkaisemaan poliisialan ja turvallisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia ja
5) kykenee kommunikoimaan eri sidosryhmien kanssa ja kehittämään yleisemminkin poliisin yhteiskuntasuhteita sekä
6) kykenee kehittämään omaa toimialaansa ja ymmärtämään eri kehittämisvaihtoehtojen seuraukset.


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu