x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

KOHAMA-maisteriohjelman suorittaneet opiskelijat hallitsevat korkeakoulujen johtamisen, hallinnon ja talouden keskeiset teoriat ja käsitteet ja osaavat soveltaa niitä korkekoulujärjestelmien analyysiin ja kehittämiseen. Maisteriohjelma antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia moninaisissa korkeakouluhallinnon johtamis-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti oman alansa tutkimusta ja soveltaa asiantuntemustaan korkeakouluhallinnon kehittämiseen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Lisätiedot

Vastuuopettaja: yliopistonlehtori


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu