x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot

Kansainvälisen politiikan opintosuunta
Kansainvälisen politiikan syventävät opinnot 80 op
POLKVS30 Kansainvälisen politiikan syventävät erikoistumisopinnot 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
POLKVS31 Maailmanpolitiikan tutkimus, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari, 10 op (1.slk / 1.klk)
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari, 40 op (2.slk / 2.klk)
Valtio-opin opintosuunta
Valtio-opin syventävät opinnot 80 op
POLVOS10 Valtio-opin teoriat, 10 op (1.slk)
POLVOS20 Valtio-opin erikoistumisopinnot 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS22 Euroopan unioni, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS24 Poliittinen filosofia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS26 Poliittiset prosessit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS28 Puolueet ja vaalit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
POLVOS32 Empiiristen tutkimusmenetelmien yleisesitykset, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS33 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS34 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari, 10 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari, 40 op (2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu