x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden maisteriopinnot

avaa kaikki

Kauppatieteiden maisteriopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
Katso rakenne kielikeskuksen opinto-oppaasta.
Yrityksen laskentatoimen opintosuunta
Yrityksen laskentatoimen opintosuunnan syventävät opinnot 80–90 op
Suoritettava vähintään 80 op
Johdon laskentatoimen ja tilinpäätösraportoinnin opintojaksoja 35–45 op
Suoritettava vähintään 35 op
KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I, 5 op (1.slk)
KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op (1.slk)
KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II, 5 op (1.slk)
KATLAS16 Accounting Information Systems, 5 ECTS (2.slk)
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I, 5 op (2.klk)
KATLAS18 Strategic Management Accounting, 5 ECTS (1.klk)
KATLAS19 Konsernitilinpäätös II, 5 op (2.klk)
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi, 5 op (1.klk)
Suositeltavia opintojaksoja 0–30 op
Näitä opintojaksoja voidaan sisällyttää yrityksen laskentatoimen syventäviin opintoihin.
Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta
Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventävät opinnot 80–90 op
Suoritettava vähintään 80 op sisältäen kurssin KATVAS31.
KATVAS10 Vastuullinen johtaminen 10–15 op
Suoritettava vähintään 10 op
KATVAS11 Eettinen johtajuus, 5 op (1.klk)
KATVAS12 Sidosryhmäteoria ja -johtaminen, 5 op (1.slk)
KATJOS13 Johtamisviestintä, 5 op (1.klk)
KATVAS20 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10–15 op
Suoritettava vähintään 10 op
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi, 10 op (1.slk)
KATVAS22 Critical Perspectives on Accounting, 5 ECTS (2.slk)
Yritysjuridiikka 5 op
Suoritettava 5 op
Vakuutustiede ja riskienhallinta 5–10 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
KATVRS54 Current Issues in Social Security, 5 ECTS (1.klk)
KATVRS53 Enterprise risk management, 5 op (1.klk)
Yrityksen johtamisen opintosuunta
Yrityksen johtamisen opintosuunnan syventävät opinnot 80–100 op
Suoritettava vähintään 80 op. Yrityksen johtamisen opiskelijan tulee suorittaa johtajuuden, liiketoiminnan johtamisen sekä organisaatioiden osakokonaisuuksista vähintään 5 op kustakin. Loput kurssit opiskelija voi valita suuntautumisensa mukaisesti. Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuuskurssi suositellaan suoritettavaksi tutkimusseminaarin yhteydessä.
KATJOS10 Johtajuus 5–20 op
Suoritettava vähintään 5 op.
KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia, 5 op (1.slk)
KATJOS12 Johtajuus yrityksissä, 5 op (2.slk)
KATVAS11 Eettinen johtajuus, 5 op (1.slk)
KATJOS13 Johtamisviestintä, 5 op (1.klk)
KATJOS20 Liiketoiminnan johtaminen 5–15 op
Suoritettava vähintään 5 op.
KATJOS21 Strateginen johtaminen, 5 op (1.slk)
KATJOS22 Liiketoimintaosaaminen, 5 op (1.klk)
KATVAS12 Sidosryhmäteoria ja -johtaminen, 5 op (1.slk)
KATJOS30 Organisaatiot 5–10 op
Suoritettava vähintään 5 op
KATJOS31 Organisaatioteoria, 5 op (2.slk)
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan syventävät opinnot 80–85 op
Suorittetava joko yritysjuridiikan tai vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot. Vähintään 80 op.
Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 40–60 op
Suoritettava vähintään 40 op
Muista syventäviä kauppatieteellisiä opintoja 10 op
Opiskelija voi valita suoritettavat opintojaksot kaikista tutkinto-ohjelman syventävistä opinnoista.
Taloustieteen opintosuunta
Taloustieteen opintosuunnan syventävät opinnot 80–105 op
Suoritettava vähintään 80 op
Taloustieteen syventävät teoriaopinnot 20 op
KATTAS21 Mikrotalousteoria II, 10 op (1.slk)
KATTAS22 Makrotalousteoria II, 10 op (1.klk)
Taloustieteen erikoisalojen syventävät opinnot 5–30 op
Opiskelija suorittaa vähintään yhden erikoisalojen opintojakson (5 op).
KATTAS31 Julkistalous II, 5 op (1.klk / 2.klk)
KATTAS32 Työn taloustiede II, 5 op (2.slk)
KATTAS33 Cost-Benefit Analysis in Health Care, 5 ECTS (1.slk / 2.slk)
KATTAS34 Aluetalous ja kaupunkitalous, 5 op (1.klk / 2.klk)
KATTAS35 Talouspolitiikan teemoja, 5 op (2.klk)
KATTAS36 Rahoitusekonometria, 5 op (1.klk / 2.klk)
Kauppatieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 15–30 op
Suoritettava 15–30 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu