x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa esittää hallintoa ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi. Opiskelija osaa myös arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Sisältö

Hallintotieteiden maisteriopinnot eriytyvät hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön- ja alueiden politiikan opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat tiettyyn maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti.

Jokaisen hallintotieteiden maisteriopintosuunnan opintoihin kuuluu syventävien opintojen, pro gradu -tutkielman sekä valinnaisten opintojen lisäksi viiden opintopisteen laajuinen harjoittelu.


avaa kaikki

Hallintotieteiden maisteriopinnot

Julkisoikeuden opintosuunta
Julkisoikeuden opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
Suoritettava 80–110 opintopistettä
Julkisoikeuden syventävä kokonaisuus 15 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
HALJUS01 Harjoittelu, 5 op
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma, 40 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu