x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

avaa kaikki

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 30–35 op
Opiskeluvalmiudet 5–10 op
Julkisoikeuden opintosuuntaan tähtääville MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op ei ole pakollinen.
JKKYORP1 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu, HK ja YTK, kieli- ja viestintäopinnot
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
HALTVA10 Tieteentekemisen valmiudet 10 op
Suoritettava 10 op.Kaikki suorittavat opintojaksot HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta ja HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin, paitsi julkisoikeuden opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat, jotka suorittavat HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin -opintojakson sijaan HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. Myös heille HALTVA12 on suositeltava opintojakso.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk / 2.klk)
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot 25 op
Opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen, 5 op (1.slk)
HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, 5 op (1.slk)
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet, 5 op (1.klk)
Hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopinnot 35–60 op
Suoritettava 35–60 opintopistettä
Hallintotieteeseen suuntaavat opinnot 25 op
Hallintotieteen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava edeltävinä opintoina seuraavat opintojaksot: JKKYSTP01 Strategian perusteet, 5 op ja HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä 5 op.
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävän opiskelijan on lisäksi suoritettava opintojaksot KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet, KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet sekä joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojakso.
Kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, 10 op -opintojakso.
Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot 50 op
Julkisoikeuden opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava edeltävinä opintoina seuraavat kokonaisuudet: JKKOIA10 Oikeustieteteiden yhteiset opinnot, HALJUA20 Julkisoikeuden yhteiset opinnot sekä jokin vaihtoehtoisista moduuleista HALJUA30, HALJUA 40 ja HALJUA 50. Lisäksi vaaditaan opintojaksojen HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet sekä HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suorittamista.
Julkisoikeuden yhteiset opinnot 20 op
Suoritettava 20–30 opintopistettä
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA24 Eurooppaoikeus, 5 op (2.slk)
HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
Julkisoikeuden vaihtoehtoiset opinnot 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
Hallinto-oikeuden opinnot 10 op
HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa, 5 op (2.klk)
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso, 5 op (2.klk)
Valtiosääntöoikeuden opinnot 10 op
Opiskelija suorittaa toisen jaksoista HALJUA41 ja HALJUA42. Yhteensä 10 op.
Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot 25 op
Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, 10 op -opintojakso.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 60–80 op
Suoritettava 60–80 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu