x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Sisältö

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin kuuluu pakollisia opintojaksoja (10 op), tutkielma- ja metodiopintoja (45 op) ja erikoistumisopintoja (25 op). Erikoistumisopinnoissa perehdytään syvällisesti esim. kielen rakenteeseen ja sanastoon, kielen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen, kirjallisuudenlajeihin tai kirjallisuuden yhteiskunnallisiin merkityksiin. Tutkielmaseminaariin voi osallistua vasta aineopintojen suorittamisen jälkeen. Seminaarissa kirjoitettava seminaarityö on osa englanninkielistä pro gradu -tutkielmaa.


avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö