x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Bioinformatics

Osaamistavoitteet

Bioinformatiikan maisteriohjelma opettaa teoriatietoa ja käytännön valmiuksia bioinformatiikan, laskennallisen biologia ja systeemibiologian keskeisillä alueilla. Valmistuva opiskelija osaa analysoida monin tavoin DNA- ja proteiinisekvenssejä, proteiinirakenteita sekä geenien ilmentymisdataa, ja tulkita tuloksia niiden biologisessa yhteydessä.

Sisältö

Bioinformatiikka on nuori tieteenala, joka yhdistää biologian ja lääketieteen sekä tietotekniikan, tilastotieteen ja matematiikan menetelmiä. Bioinformatiikka käyttää tietotekniikkaa hyväksi biologisessa ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, erityisesti laajojen biologisten ja lääketieteellisten tietoaineistojen keräämisessä, tallentamisessa ja analysoimisessa, sekä tähän liittyvässä menetelmäkehityksessä.

Opetus toteutetaan Biolääketieteellisen teknologian yksikön (ks. http://www.uta.fi/ibt/) ja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen (ks. http://www.it.utu.fi/) yhteistyönä.

Edellytykset

Edellytyksenä ohjelmaan valitsemiselle on alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja riittävä englannin kielen taito.

Lisätiedot

Lisätietoja saa Degree Programmes Taught in English -sivulta (ks. http://www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/bioinformatics.html) sekä bioinformatiikan maisteriohjelman kotisivuilta (http://bioinformatics.fi)


avaa kaikki

Master's Degree Programme in Bioinformatics

General Studies 6–12 op
English language course and Finnish not required if initial test passed.
BIO0001 Orientation Course, 3 ECTS
KKSU1 Elementary Course 1, 3 ECTS
Compulsory Minor Subject Studies 3–24 op
Required courses defined by initial tests and previous studies.
Optional Studies 2–35 op
Any amount so that 120 ECTS credits are completed.
BIO4350 Protein Modelling, 6 ECTS
BIO4460 Journal Club, 2 ECTS
BIO4380 Bioinformatics Project, 1–6 ECTS
BIO4660 Advanced Statistics, 4 op
Supplementary Studies 1–60 op
Supplementary studies may be required above the 120-ECTS minimum.
BIOI0010 Supplementary Mathematics, 3 ECTS
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö