x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Logopedian maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja näkemys logopedian tutkimus- ja sovellusaloista ja hän osaa tarkastella niitä kriittisesti. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta itsenäisesti sekä toimia alan asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hän osaa etsiä ja tuottaa tietoa erilaisten teoreettisten ja kliinisten ongelmien ratkaisemiseksi ja arvioida tietoa kriittisesti ja analyyttisesti.


avaa kaikki

Logopedian maisteriopinnot

Menetelmäopinnot III 15 op
LOGOS9 Tutkielmaseminaari, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk)
LOGS11 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Valinnaiset opinnot 20 op
Suositellaan eritysesti psykologian, kielitieteen tai sosiaalityön aineopintoja, logopedian erityiskysymyksiä tai S12A Moniammatilliset johtamisopinnot (10 op) opintojaksoa
LOGS12 Valinnaisia opintoja, 10–20 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö