x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelija osaa kuvata puheen, kielen ja viestinnän kehityksen sekä normaalin äänentuoton perusteet. Lisäksi hän osaa tunnistaa niiden häiriöitä ja ymmärtää kuntoutuksen periaatteita.

Sisältö

Kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:
- perusopinnot 25 op ja aineopinnot 70 op
- muut pakolliset opinnot 50 op
- yksikön yhteiset opinnot 15 op (YkyY1-Y3)
- opiskeluvalmiudet 5 op
- kieli-ja viestintäopinnot 15 op
yht. 180 op


avaa kaikki

Logopedian kandidaattiohjelma

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, HuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso. Vieras kieli voi olla muukin kuin englanti.
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Logopedian perusopinnot 25 op
LOGP1 Johdatus logopediaan, 5 op (1.slk)
LOGP2 Puheen, kielen ja viestinnän kehitys, 10 op (1.slk / 1.klk)
LOGP3 Kliiniset opinnot I, 5 op (1.klk)
LOGP4 Menetelmäopinnot I, 5 op (1.klk)
Logopedian aineopinnot 70 op
Diagnostiikka ja kuntoutus 35 op
LOGA1 Lasten puheen ja kielen häiriöt, 13 op (2.slk / 2.klk / 3.klk)
LOGA2 Aikuisten puheen ja kielen häiriöt, 10 op (2.klk / 3.slk)
LOGA3 Äänen häiriöt, 5 op (3.slk / 3.klk)
LOGA4 Syömis- ja nielemishäiriöt, 4 op (3.slk)
Kliiniset opinnot II 20 op
LOGA6 Johdatus asiakastyöhön, 5 op (2.slk / 2.klk)
LOGA7 Ensikontaktiterapia, 3 op (2.slk / 2.klk)
LOGA8 Lapsen puheen/kielen häiriö, 4 op (2.slk / 2.klk)
LOGA10 Äänihäiriö, 4 op (3.klk)
Menetelmäopinnot II 15 op
LOGA11 Arviointimenetelmät, 5 op (2.slk / 2.klk)
LOGA12 Praktikum ja kandidaattiseminaari, 4 op (3.slk / 3.klk)
LOGA13 Kandidaatintutkielma, 6 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö