x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:
• omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus.
• valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana.
• työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot.
• ongelmanratkaisukyky.

Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet:
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnoista valmistuva opiskelija osaa soveltaa monipuolista narratologista ja tekstianalyyttistä arsenaalia niin kirjallisiin kuin muihinkin kulttuurisiin esityksiin. Opiskelija kykenee arvioimaan kirjallisuutta taitolajina ja osana taiteen kenttää. Opiskelija tuntee kirjallisuusteorian ja poetiikan historialliset kehityslinjat sekä pystyy luomaan metodisia yhteyksiä muihin tieteenaloihin kuten kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa muokata kirjallisuuden alueelta oppimiaan tekstin systemaattisen erittelyn taitoja erilaisiin tarpeisiin kuten koulutukseen, tiedonvälitykseen, kulttuurituotantoon ja eri tieteenaloilla tehtävään tekstintutkimukseen. Opiskelija pystyy erittelemään kertovia rakenteita ja merkityksen muodostamisen periaatteita, oli sitten kyse runosta tai romaanista, historiankirjoituksesta, dokumentaarisesta proosasta, uutiskuvasta tai graafisesta kerronnasta.


avaa kaikki

Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö