x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:
• omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus.
• valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana.
• työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot.
• ongelmanratkaisukyky.
Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet:
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan tieteenalan keskusteluun kriittisesti ja perustellen sekä erittelemään ja arvioimaan kotimaisen kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen ominaislaatua, historiaa ja nykytilannetta. Opiskelija pystyy toimimaan oman kulttuurinsa asiantuntijatehtävissä myös ulkomailla. Opiskelija tuntee keskeiset suomalaisen kirjallisuuden piirteet sekä niiden suhteen muuhun kulttuuriin, muiden maiden kirjallisuuksiin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin. Lisäksi hän tuntee syvällisesti jonkin kirjallisen aikakauden, ilmiön, teorian ja metodin sekä soveltaa ja luo näitä koskevaa uutta tieteellistä tietoa. Opiskelija arvioi kriittisesti taiteen ja kulttuurin käytäntöjä, kirjallisuutta esteettisenä ja kulttuurisena ilmiönä ja omaa rooliaan kirjallisuudentutkimuksen ammattilaisena.


avaa kaikki

Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot 80 op
KIRSKIS2 Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus 10 op
Suoritettava 1-2 opintojaksoa, 10 opintopistettä yhdestä tai 5 kahdesta.
KIRSKIS2B 1800-luvun kirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS2C 1900-luvun kirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS2D Nykykirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS4 Seminaari, 5 op
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri, 5 op
KIRSKIS7 Tutkielma, 40 op
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö