x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella ranskan kielen maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

• omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
• valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
• työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
• ongelmanratkaisukyky.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella ranskan kielen maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan sisältöön liittyvät taidot:

• osaa tuottaa hyvää ranskan kieltä monissa erilaisissa konteksteissa
• hallitsee valitsemansa tutkimusalan tieteelliset menetelmät ja pystyy soveltamaan tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun
• kykenee toimimaan ranskan kielen asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä
• osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia ammatillisessa kontekstissa.


avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö