x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

• omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
• valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
• työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
• ongelmanratkaisukyky

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Opiskelija
• osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä viestintätilanteissa
• osaa analysoida saksankielisiä tieteellisiä tekstejä ja arvioida niiden merkitystä oman erikoisalansa näkökulmasta
• osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
• tuntee oman erikoisalansa (talousviestintä, saksa vieraana kielenä sekä kirjallisuus ja kulttuuri) keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan.

Edellytykset

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoja varten vaaditaan saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman perusopinnot ja tutkinto-ohjelman yhteisistä aineopinnoista opintojaksoa A1-A4. Tutkinto-ohjelman opiskelija voi kuitenkin suorittaa kiintiöiden sen salliessa yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opintokokonaisuudet.


avaa kaikki

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Metodiopinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot 80 op
Tutkielmaopinnot 40 op
SAKS5 Seminaari II, 5 op
Saksan kielen ja kulttuurin syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Suoritetaan neljä opintojaksoa (yht. 20 op) seuraavista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintoja myös useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö