x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

•omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
•valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
•valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
•työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
•ongelmanratkaisukyky

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittanut
•osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee oman alansa erikoissanaston
•osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
•tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä
•tuntee laaja-alaisesti venäjän kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ja on perehtynyt erityiskysymyksiin, joita ovat kielen rakenteiden teoria, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutus sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
•osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen


avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö