x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
- valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
- valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
- hyvä viestintä- ja kielitaito

Opiskelija syventää maisteriopinnoissa kandidaattiohjelmassa hankkimiaan teoreettisia ja metodisia valmiuksia, joita hän tarvitsee vaativissa tilastollisen tutkimuksen ja suunnittelun sekä tutkimusten toteutuksen ja johtamisen tehtävissä. Opiskelija hankkii myös valmiudet niiden lisätietojen hankintaan, joita hän tulevissa työtehtävissään tarvitsee.

Sisältö

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op
- Opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op
- Valinnaiset opinnot, 40 op

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset (jos tässä kuvatut vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina).

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on tilastotieteen alalta, tai soveltuvalta lähialalta.
2. Yhteensä vähintään 30 op tilastotiedettä, johon sisältyy seuraavat opintojaksot tai vastaavat tiedot
- Todennäköisyyslaskenta
- Matemaattisen tilastotieteen perusteet
- Tilastotieteen matriisilaskenta
- Tilastollinen päättely 1
3. Yhteensä vähintään 20 op matematiikkaa

Lisätiedot

Maisteriopinnot on suunniteltu Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelmassa tilastotieteen opintopolun valinneille tai vastaavat opinnot suorittaneille (ks. edellytykset).

Yksikkö tekee yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitoksen kanssa. Yhteistyön piirissä olevat opintojaksot nimetään erikseen ja niistä tiedotetaan mm. opetusohjelmassa. TTY:n opintojaksoille hakemisesta ohjeistetaan JOO-opintoihin liittyvissä hakuohjeissa.

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/mtt/ennen_2012_aloittaneille/index.html


avaa kaikki

Tilastotieteen maisteriopinnot

Tilastotieteen syventävät opinnot 80 op
Pakolliset syventävät opinnot 50 op
MTTTS1 Tilastollinen päättely 2, 10 op (1.slk)
MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari, 40 op (2.slk / 2.klk)
Muut syventävät opinnot 30 op
Suoritettava vähintään 30 opintopistettä.
MTTTS3 Aikasarja-analyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS4 Bayesiläinen data-analyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS5 Laskennallinen tilastotiede, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS6 Lineaariset mallit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS7 Monimuuttujamenetelmien jatkokurssi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS8 Regressioanalyysin jatkokurssi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS10 Yleistetyt lineaariset mallit 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Valinnaiset opinnot 40 op
Vapaavalintaisia opintoja. Opintosuunnan opiskelijoille suositellaan matematiikan opintosuuntien ja tietojenkäsittelyopin opintoja.
Informaatiotieteiden yksikkö