x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
-kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
-kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
-ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
-osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla
-voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, verkkopalvelu- ja pelialan yrityksissä sekä tutkimuskeskuksissa. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):

-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 80 op
-Valinnaiset opinnot 40 op

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset (jos tässä kuvatut vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina):

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

2. Yhteensä vähintään 60 op informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

Opintosuuntakohtaiset edellytykset on kuvattu opintosuuntien kuvauksissa.

Lisätiedot

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa neljässä eri opintosuunnassa:

1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta
2. Asiakirjahallinnan opintosuunta
3. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta
4. Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/iti/ennen_2012_aloittaneille.html.

Vanhat informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunnassa voivat suorittaa tutkinnon loppuun
lukuvuoden 2012-2013 opinto-oppaan mukaisesti 31.7.2015 asti. Katso siirtymäsäännöt SIS:n verkkosivulta http://www.uta.fi/sis/en/studies/Studies_started_before_2012.html.


avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta (FM)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
Pro gradu -opinnot 50 op
ITIS61 Graduseminaari, 10 op
ITIS62 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 30 op
Suoritettava 30 op valinnaisia syventäviä opintoja kokonaisuuksista ITIS1-ITIS7
Informaatiotieteiden yksikkö