x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida väestön terveyttä, sairautta ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä johtaa väestön terveyttä edistäviä ohjelmia ja toimia. Hän osaa arvioida ja tuottaa terveyttä ja sairautta koskevaa tutkimustietoa. TtM-tutkinto antaa valmiudet tohtoriopintoihin.

Yliopistotutkinnon suorittaneen opiskelijan odotetaan oman alan osaamisen lisäksi hallitsevan yleisiä työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Hän osaa etsiä, arvioida ja hyödyntää tieteellistä tietoa vaativaan ongelmanratkaisuun. Hän pystyy tekemään tieteellistä tutkimusta osana tutkimusryhmää ja raportoimaan siitä eri foorumeilla. Hän osaa viestiä työnsä edellyttämällä tavalla useammalla kielellä. Hän pystyy työskentelemään vaativissa asiantuntijatehtävissä vastuullisesti ja aloitteellisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä toisten kanssa, myös moniammatillisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. Hän suunnittelee ja arvioi omaa toimintaansa ja ohjaa sitä. Hän pystyy perehdyttämään toisia työyhteisönsä jäseniksi, johtamaan heitä ja antamaan koulutusta. Hän ymmärtää jatkuvan oppimisen tärkeyden ja osaa hyödyntää monipuolisia oppimisen tapoja.


avaa kaikki

Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Terveystieteiden yksikkö