x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediakasvatuksen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää mediakasvatusta koulutuksessa, mediassa ja muissa yhteisöissä. Hän osaa tehdä alan tutkimusta, ja hänellä on valmius toimia alan asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa. Hän on jatko-opintokelpoinen alan tohtorikoulutukseen.

Sisältö

Maisteriohjelma kouluttaa mediakasvatuksen osaajia. Opetuksen sisältöjä ovat median, kulttuurin ja kasvatuksen väliset suhteet, myös globaalista näkökulmista. Opetuksessa perehdytään uusien lukutaitojen ja oppimisympäristöjen problematiikkaan sekä mediasuhteisiin kansalaisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmista. Opiskelijalla on mahdollisuus syventyä myös visuaalisen kulttuurin ja draaman näkökulmiin mediakasvatuksessa.

Edellytykset

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmasta sekä kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmasta mediakasvatuksen maisteriopintoihin tai viestinnällisten kulttuuristen kytkentöjen opintosuuntaan pyrkiviltä edellytetään aineopinnoissa Mediasuhteet ja toimijuus -opintojakson suorittamista. Ohjelmien ulkopuolelta pyrkiviltä vaadittavat suoritukset käyvät ilmi erillisvalinnan hakujulistuksesta.


avaa kaikki

Mediakasvatuksen maisteriopinnot

Valinnaiset opinnot 20 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö