x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
- valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
- valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
- hyvä viestintä- ja kielitaito

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Opintosuuntakohtaiset tavoitteet on kuvattu kunkin opintosuunnan tiedoissa.

Sisältö

Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa, joista valitaan yksi.

- Matematiikan opintosuunta
- Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
- Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Edellytykset

Edellytykset on kuvattu kunkin opintosuunnan kohdalla erikseen.

Lisätiedot

Yksikkö tekee yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitoksen kanssa. Yhteistyön piirissä olevat opintojaksot nimetään erikseen ja niistä tiedotetaan mm. opetusohjelmassa. TTY:n opintojaksoille hakemisesta ohjeistetaan JOO-opintoihin liittyvissä hakuohjeissa.

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/mtt/ennen_2012_aloittaneille/index.html


avaa kaikki

Matematiikan maisteriopinnot

Matematiikan opintosuunta (FM)
Matematiikan syventävät opinnot 80 op
Pakolliset syventävät opinnot 50 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 40 op ja vähintään toinen mainituista opintojaksoista. Opiskelija voi suorittaa molemmat opintojaksot, jolloin toinen opintojakso lasketaan osaksi Muut syventävät opinnot -kokonaisuutta.
MTTMS1 Algebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op (2.slk / 2.klk)
Muut syventävät opinnot 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä. Ks. myös pakollisten syventävien opintojen opintojaksolista ja kuvaus.
MTTMS3 Geometria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS6 Kryptografian algebralliset menetelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS8 Matemaattinen logiikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS9 Topologia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS01 Algoritmit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS02 Automaatit I, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS03 Automaatit II, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Valinnaiset opinnot 40 op
Vapaavalintaisia opintoja
Matematiikan aineenopettajan opintosuunta (FM)
Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot 60 op
Pakolliset syventävät opinnot 25 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 25 op:n laajuisena.
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op (2.slk / 2.klk)
Muut syventävät opinnot 35 op
Suoritettava 35 opintopistettä. Enintään 15 opintopistettä syventävistä opinnoista voi korvata suorittamalla ylimääräisiä aineenopettajan aineopinnoissa määriteltyjä vapaavalintaisia opintojaksoja (poislukien opintojakso MTTMA14 Harjoittelu). Ennen lukuvuotta 2012-2013 voimassaolleiden opinto-oppaiden mukaisesti suoritettujen aineopintojen sopivuus tulee varmistaa opintokoordinaattorilta tai matematiikan professorilta.
MTTMS1 Algebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS3 Geometria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS6 Kryptografian algebralliset menetelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS8 Matemaattinen logiikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS9 Topologia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Valinnaiset opinnot 60 op
Kasvatustieteen opintoja, toisen opetettavan aineen opintoja sekä muita vapaavalintaisia opintoja siten, että kandidaatin ja maisterin tutkintoihin yhdessä sisältyy opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op) ja toisen opetettavan aineen opinnot (väh. 60 op).
Tietotekniikan matematiikan opintosuunta (FM)
Tietotekniikan matematiikan syventävät opinnot 80 op
Pakolliset syventävät opinnot 50 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 40 op ja vähintään yksi mainituista opintojaksoista. Opiskelija voi suorittaa useampia mainituista opintojaksoista, jolloin suoritukset lasketaan osaksi Muut syventävät opinnot -kokonaisuutta.
MTTMS1 Algebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS3 Geometria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS8 Matemaattinen logiikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op (2.slk / 2.klk)
Muut syventävät opinnot 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä. Ks. myös pakollisten syventävien opintojen opintojaksolista ja kuvaus.
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS6 Kryptografian algebralliset menetelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTMS9 Topologia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS01 Algoritmit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS02 Automaatit I, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS03 Automaatit II, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Valinnaiset opinnot 40 op
Tietojenkäsittelyopin opintoja siten, että kandidaatin ja maisterin tutkintoihin yhdessä sisältyy kokonaisuus Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille 80 op. Syventävissä opinnoissa mainitut tietojenkäsittelyopin opintojaksot käyvät osaksi matematiikan syventäviä opintoja, mutta samaa opintojaksoa ei voi käyttää sekä matematiikan syventäviin opintoihin että tietojenkäsittelyopin kokonaisuuteen (opintojen käyttäminen kahteen kertaan). Lisäksi riittävä määrä vapaavalintaisia opintoja. Opintosuunnan opiskelijoille suositellaan tilastotieteen opintosuunnan opintoja.
Informaatiotieteiden yksikkö