x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee alan keskeiset käsitteet ja osaa muodostaa alasta kokonaiskuvan
-pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana
-hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet
-osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä
-pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti omasta alastaan eri foorumeilla
-pystyy jatkamaan opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa

Tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä.

Sisältö

LuK-tutkinnon rakenne (yhteensä 180 op):

-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 55 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 65 op

Lisätiedot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman opiskelija voi noudattaa opinnoissaan jotain seuraavista opintopoluista:

1) Kirjastotoimen opintopolku
2) Peliasiantuntijan opintopolku
3) Sosiaalisen median asiantuntijan opintopolku
4) Tietohallinnon opintopolku
5) Tiedonhaun opintopolku

Opintopolut ovat suosituksia, joita kandidaattiohjelman opiskelijat voivat noudattaa opinnoissaan. Opintopolusta ei tule erillistä merkintää tutkintotodistukseen. Opintopolkujen sisällöt ja osaamistavoitteet on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla: http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/index.html

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/iti/ennen_2012_aloittaneille.html


avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, yleiset valmiudet 25 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, opiskeluvalmiudet 10 op
SISYY003 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIY1, matematiikka ja tilastotiede MTTY1, tietojenkäsittelytieteet TIEY1
ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu, 2 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso 3 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: informaatiotutkimus ja interaktivinen media ITIY2, matematiikka ja tilastotiede MTTY2, tietojenkäsittelytieteet TIEY2
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso
KKENLUK Introduction to Academic English, 4 ECTS (1.slk / 1.klk)
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk / 3.klk)
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 55 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median pakolliset aineopinnot 30 op
ITIA01 Verkkomedian suunnittelu, 5 op (1.klk / 2.klk)
ITIA02 Harjoittelu, 10 op (2.klk / 3.slk / 3.klk)
ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
ITIA04 Kandidaattitutkielma, 10 op (3.slk / 3.klk)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaiset aineopinnot 25 op
Suoritettava 25 op valinnaisia aineopintojaksoja kokonaisuuksista ITIA1-ITIA6
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 65 op
Suoritettava yksi vähintään 25 op:n laajuinen valinnainen opintokokonaisuus ja muita valinnaisia opintoja
Informaatiotieteiden yksikkö