x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:
•omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus.
•valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.
•valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana.
•työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot.
•ongelmanratkaisukyky.

Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot suorittaneella on
•kyky toimia sujuvasti ruotsin kielellä vaativissakin viestintätilanteissa
•valmiudet toimia ruotsin lisäksi kahdella muulla pohjoismaisella kielellä
•valmiudet toimia pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen asiantuntijana
•syvällinen ymmärtämys nordistiikasta tutkimusalana


avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö