x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot, FM (engl) (2012-2013)

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija
• hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen,
• tuntee tieteelliseen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja omalla opintosuunnallaan,
• on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen,
• kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin,
• osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä
• osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa,
• tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään.

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija
• hallitsee alan yleiset kehitys- ja tutkimusmenetelmät siten, että hänellä on teoreettinen ja käytännöllinen valmius soveltaa niitä itsenäisesti yritys- ja tutkimusympäristöissä
• osaa soveltaa käyttöliittymäsuunnittelun ja ohjelmistotyön menetelmiä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa

Maisteriopinnot jakautuvat opintosuunnittain, tarkemmat osaamistavoitteet on kuvattu kunkin opintosuunnan kohdalla.

Sisältö

Maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa:
1) Vuorovaikutuksen suunnittelu ja tutkimus (Interaction Design and Research)
2) Vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittäminen (Development of Interactive Software)
3) Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ja arviointi (User Experience Design and Evaluation).

Lisätiedot

Koulutuksen syventävät opinnot toteutetaan englanniksi. Joitain ohjelman opintojaksoja ja pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä suomeksi.


avaa kaikki

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot, FM (engl) (2012-2013)

Specialization in Interaction Design and Research (2012-2013)
1. General studies 3–15 ECTS
Kaikkia mainittuja opintoja ei vaadita niiltä, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.
Language and Communication Studies (MSc programmes given in English) 2012-2013 3–13 ECTS
Opintoja aiemman koulutustaustan mukaisesti
2.-4. Advanced Studies in Interaction Design and Research 80 ECTS
3. Advanced Courses in Interaction Design and Research 25 ECTS
Pakollisena Research Methods in HTI ja lisäksi toinen opintojaksoista: User Experience: Evaluation and Design (TUT/IHTE) tai Experimental Research in Interactive Technology
TIEVS52 Research Methods in HTI, 5 ECTS
Other Advanced Studies in Interction Design and Research 15–16 ECTS
Vaadittu opintopistemäärä alla olevalta listalta.
TIEVS56 Haptic User Interfaces, 5–10 ECTS (1.slk / 2.slk)
TIEVS59 Information Visualization, 5 ECTS (1.slk / 2.slk)
TIEVS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology, 5 ECTS (1.klk / 2.klk)
TIEVS55 Groupware and Social Computing, 5 ECTS (1.klk / 2.klk)
TIEVS50 Advanced Course in Interactive Technology, 0–10 ECTS (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
4. Master's Thesis in HTI 40 ECTS
TIEVS65 M.Sc. Thesis in Interactive Technology, 40 ECTS (2.slk / 2.klk)
5. Optional Studies in the Specialization in Interaction Design and Research 25–37 ECTS
Esimerkiksi täydentäviä opintoja ja kursseja syventävien opintojen listalta
Specialization in Development of Interactive Software (2012-2013)
1. General studies 3–15 ECTS
Kaikkia mainittuja opintoja ei vaadita niiltä, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.
Language and Communication Studies (MSc programmes given in English) 2012-2013 3–13 ECTS
Opintoja aiemman koulutustaustan mukaisesti
5.Optional Studies in the Specialization in Development of Interactive Software 25–37 ECTS
Esimerkiksi täydentäviä opintoja ja kursseja syventävien opintojen listalta, ks. suositeltuja alla.
Recommended courses in Development of Interactive Software
TIEVS50 Advanced Course in Interactive Technology, 0–10 ECTS (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIETS05 Digital Image Processing, 5 ECTS
TIETS04 Pattern Recognition, 5 ECTS
TIETS12 Computer Graphics, 10 ECTS
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIEVS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology, 5 ECTS (1.klk / 2.klk)
TIEVS55 Groupware and Social Computing, 5 ECTS (1.klk / 2.klk)
TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology, 4–12 ECTS (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
TIEA0 Internship, 2–10 ECTS (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Specialization in User Experience Design and Evaluation (2012-2013)
1. General studies 3–15 ECTS
Kaikkia mainittuja opintoja ei vaadita niiltä, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.
Language and Communication Studies (MSc programmes given in English) 2012-2013 3–13 ECTS
Opintoja aiemman koulutustaustan mukaisesti
TIESTUDE 2.-4. Advanced Studies in User Experience Design and Evaluation 80 ECTS
4. Master's Thesis in HTI 40 ECTS
TIEVS65 M.Sc. Thesis in Interactive Technology, 40 ECTS (2.slk / 2.klk)
Informaatiotieteiden yksikkö