x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Visuaalisen journalismin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten visuaalisen journalismin kolme elementtiä: kuva, teksti ja design toimivat journalistisessa esityksessä, kuten uutisessa tai reportaasissa. Hän osaa tehdä myös niihin liittyvää tutkimusta, ja hänellä on hyvät valmiudet toimia alan journalistisissa tehtävissä kaikissa medioissa.

Sisältö

VJM eli visuaalisen journalismin maisteriopinnot kouluttaa visuaalisen journalismin osaajia. VJM antaa valmiuksia hoitaa kuvajournalistisia tehtäviä esimerkiksi valokuvaajana tai visuaalisena suunnittelijana digitaalisessa ja painetussa mediassa. Opiskelija paneutuu myös visuaalisen kulttuurin ja kuvajournalismin tutkimukseen.

Edellytykset

Journalistiikan viestinnän tutkinto-ohjelmassa visuaalisen journalismin maisteriopintoihin hakeutuvalta vaaditaan kuvajournalismin aineopinnot mukaan lukien seminaari ja kandidaatin tutkielma kokonaisuudessaan. Ohjelman ulkopuolelta pyrkiviltä vaadittavat suoritukset käyvät ilmi erillisvalinnan valintaperusteista.


avaa kaikki

Visuaalisen journalismin maisteriopinnot

Syventävät opinnot 100 op
JOVTS1 Viestinnän ja median tutkimus, 10 op (1.slk)
JOVTKS2B Studio- ja tuotekuvaus, 5 op
JOVTKS3 Reportaasi, 5 op
JOVTS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op (1.slk / 1.klk)
JOVTS5 Seminaari, 10 op (1.klk / 2.slk)
JOVS6 Pro gradu -tutkielma, 40 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
Valinnaiset opinnot 20 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö