x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hoitotieteen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen maisteriopinnot suorittanut osaa hyödyntää, tuottaa ja arvioida hoitotieteellistä tietoa sekä soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa. Opettamisen opintosuunnan opinnot antavat pedagogisen pätevyyden ja johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin.

Yliopistotutkinnon suorittaneen opiskelijan odotetaan oman alan osaamisen lisäksi hallitsevan yleisiä työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Hän osaa etsiä, arvioida ja hyödyntää tieteellistä tietoa vaativaan ongelmanratkaisuun. Hän pystyy tekemään tieteellistä tutkimusta osana tutkimusryhmää ja raportoimaan siitä eri foorumeilla. Hän osaa viestiä työnsä edellyttämällä tavalla useammalla kielellä. Hän pystyy työskentelemään vaativissa asiantuntijatehtävissä vastuullisesti ja aloitteellisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä toisten kanssa, myös moniammatillisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. Hän suunnittelee ja arvioi omaa toimintaansa ja ohjaa sitä. Hän pystyy perehdyttämään toisia työyhteisönsä jäseniksi, johtamaan heitä ja antamaan koulutusta. Hän ymmärtää jatkuvan oppimisen tärkeyden ja osaa hyödyntää monipuolisia oppimisen tapoja


avaa kaikki

Hoitotieteen maisteriopinnot

Terveystieteiden yksikkö