x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma

avaa kaikki

Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 26 op
JOVYT Yleiset opiskeluvalmiudet 11 op
JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk)
JOVY2 Tiedonhankinnan perusteet, 1 op (1.slk / 1.klk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (1.slk)
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopinnot 70–75 op
Opiskelija suorittaa joko viestinnän ja median, journalistiikan tai kuvajournalismin aineopinnot.
Viestinnän ja median aineopinnot 75 op
Suoritettava 75 opintopistettä
Puheviestintä 20 op
JOVA1 Esiintyminen, 5 op (2.slk)
JOVA2 Puheviestintä ryhmissä, 5 op (1.klk)
JOVA3 Interpersonaalinen viestintä, 5 op (2.klk)
JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi, 5 op (2.klk)
Tiedotusoppi 20 op
JOVA6 Mediasuhteet ja toimijuus, 5 op (3.slk)
JOVA8 Median rakenteet ja sääntely, 5 op (2.klk)
Mediakulttuuri sekä teatterin ja draaman tutkimus 20 op
JOVA9 Todellisuuden esittäminen, 5 op (2.slk)
JOVA10 Identiteetti, 5 op (2.slk)
JOVA11 Kertomusten monet muodot, 5 op (2.klk)
JOVA12 Valta, 5 op (2.klk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Journalistiikan aineopinnot 70 op
Journalistinen työ 45 op
JOVA13 Journalistisen työn perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVA14 Lehtijournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA15 Radiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA16 Televisiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA17 Visuaalinen journalismi, 5 op (2.slk)
JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op (1.slk / 1.klk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Kuvajournalismin aineopinnot 70 op
JOVA13 Journalistisen työn perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVMS2 Journalistinen kieli, 5 op (1.klk)
JOVKA1 Kuvajournalismin perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVKA2 Uutiskuvaus, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVKA3 Henkilökuvaus, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus, 10 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Valinnaiset opinnot 54–59 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti. Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op. Journalistiikan ja kuvajournalismin opiskelijat voivat suorittaa viestinnän ja median aineopinnoista pakollisten jaksojen (JOVA5 ja JOVA7) lisäksi 20 op:n verran muita opintoja valinnaisina opintoina.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö