x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Sisältö

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman opinnot (180 op) koostuvat perusopinnoista (30 op), aineopinnoista (50 op), yksikön yhteisistä opinnoista (5 op), yleisistä valmiuksia kehittävistä opinnoista (9-12 op) ja valinnaisista opinnoista (83–86 op). Tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot antavat opiskelijoille laaja-alaiset perusvalmiudet moniin asiantuntijatehtäviin.

Perusopintojen alkuvaiheen opintojaksot ovat kaikille opiskelijoille yhteisiä. Niiden jälkeen opinnot eriytyvät jo perusopintovaiheessa englannin kielen ja kirjallisuuden sekä englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduuleihin, joista opiskelija suorittaa jommankumman. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarkastellaan kielen rakennetta, käyttöä, vaihtelua ja oppimista. Lisäksi perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden lajeihin, eri aikakausien ja maiden kirjallisuuteen sekä kulttuurisiin teksteihin. Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän sekä kielen ja kulttuurin opintoja, jotka johdattavat esimerkiksi markkinointitekstien, EU-asiakirjojen, käyttöohjeiden ja kirjallisuuden ammattimaiseen kääntämiseen.

Moduuleilla on oma kiintiönsä (englannin kieli ja kirjallisuus n. 45 ja englannin kääntäminen ja tulkkaus n. 15). Kiintiöt täytetään ensisijaisesti opiskelijoiden oman valinnan mukaan ja toissijaisesti (jos halukkaiden määrä ylittää kiintiön) opintomenestyksen perusteella. Opintomenestyksen arvioinnissa otetaan huomioon kaikki perusopintojen yhteiset opintojaksot. Opiskelija voidaan kuitenkin hyväksyä englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduuliin vain, jos hänen suomen kielen taitonsa on todettu riittäväksi. Jotta opiskelija voi valita englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulin, hänen on täytynyt suorittaa ennen moduulin valintaa yksikön yhteisiin opintoihin kuuluva Kääntämisen perusteet -opintojakso.

Moduuliopinnot jatkuvat aineopinnoissa. Aineopintojen lopulla opiskelija osallistuu seminaariin, jossa hän laatii kandidaatintutkielman valitsemastaan aiheesta. Aineopintoihin kuuluu myös kuuden viikon pituinen kieliharjoittelu jossain englanninkielisessä maassa.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnoista opiskelija voi hakeutua englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin (katso [linkki]kriteeriopinnot[/linkki]). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkinnossaan valitsemansa maisteriopintokokonaisuuden edellyttämiä opintojaksoja, hän voi täydentää opintojaan ns. [linkki]siltaopinnoilla[/linkki].


avaa kaikki

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Yksikön yhteiset opinnot 5 op
Suoritettava vähintään yksi opintojakso. Kääntämiseen erikoistuvien suoritettava LTLY03.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot 50 op
ENGA2 Kieliharjoittelu, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopintojen vaihtoehtoiset opinnot 35 op
Suoritettava Vaihtoehtoinen opintojakso ja toinen moduuleista
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö